Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Omgevingsvergunningen. F.Hazemeijerstraat 300'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Hengelo 
 
 
 
De heer/mevrouw T. Bruins  
 
Postbus 18 
    
7550 AA  Hengelo 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp 
Zaaknummer 
Uw kenmerk 
Datum 
Verdaging beslissing Wob-verzoek  3282561 
 
24 augustus 2021 
Geachte heer/mevrouw Bruins, 
 
Op 28 juli 2021 hebben wij een door u ingediend Wob-verzoek inzake aangevraagde en afgegeven 
vergunning voor Oyfo aan Hazemeijerstraat 300, gebouw C03 vanaf jan. 2020 ontvangen. 
 
De afdoening van dit verzoek kost meer tijd dan voorzien, daarom verdagen wij onder verwijzing 
naar artikel 6 lid 2 van de Wet openbaarheid van bestuur de beslissing met vier weken. Dat 
betekent, dat wij uiterlijk 22 september 2021 een beslissing zullen nemen op uw verzoek.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Hengelo, 
namens dezen, 
 Teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
 
De heer P. Braamhaar 
 
 Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
 
 
 
  
Bezoekadres  
E-mailadres 
  
Burgemeester van der 
xxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Dussenplein 1 
Telefoonnummer 
 
 
14-074