Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Overzicht van aantal klachten over 2021'.


Verzoek via e-mail 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
 
Reuver:
28 juni 2022                               verzenddatum:
uw kenmerk:
zaaknummer:
0889291113
onderwerp:
ontvangstbevestiging
Geachte heer,
Op  24 juni 2022 ontvingen wij van u een Woo-verzoek waarin u vraagt om een 
overzicht van formele klachten over 2021 met daarbij de status en adviezen en indien 
mogelijk de manier waarop de gemeente invulling heeft gegeven aan de adviezen. 
Wij sturen het overzicht 2021 aan u toe binnen weken na ontvangst van uw verzoek. 
Algemeen
We wijzen u erop dat de Woo bestuursorganen niet verplicht om gegevens te 
vervaardigen die niet in bestaande stukken zijn neergelegd. 
Woo-verzoeken en de afhandeling maken we in geanonimiseerde vorm openbaar op 
www.overheid.nl en straks op PLOOI (Platform Open OverheidsInformatie). Dit 
gebeurt ook wanneer er geen stukken zijn toegezonden. 
Met vriendelijke groet
Medewerker gemeente Beesel