Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Overzicht van aantal klachten over 2021'.


Verzoek via e-mail 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
 
Reuver:
6 juli 2022                               verzenddatum: 6 juli 2022
uw kenmerk:
zaaknummer:
0889291113
onderwerp:
Ontvangstbevestiging (herstel)
Geachte heer,
Op    24  juni  2022  ontvingen  wij  van  u  een  Woo-verzoek  waarin  u  vraagt  om  een 
overzicht van formele klachten over 2021 met daarbij de status en adviezen en indien 
mogelijk de manier waarop de gemeente invulling heeft gegeven aan de adviezen. 
In de ontvangstbevestiging is de reactietermijn weggevallen. Wij sturen het overzicht 
2021  aan  u  toe  binnen  4  weken  na  ontvangst  van  uw  verzoek  (uiterlijk  22  juli  ’22). 
Deze termijn mag eenmaal verdaagd worden met 2 weken. 
Algemeen
We  wijzen  u  erop  dat  de  Woo  bestuursorganen  niet  verplicht  om  gegevens  te 
vervaardigen die niet in bestaande stukken zijn neergelegd. 
Woo-verzoeken en de afhandeling maken we in geanonimiseerde vorm openbaar op 
www.overheid.nl  en  straks  op  PLOOI  (Platform  Open  OverheidsInformatie).  Dit 
gebeurt ook wanneer er geen stukken zijn toegezonden. 
Met vriendelijke groet
Medewerker gemeente Beesel