Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'parkeerverbod laan der V O C'.

Meldingen parkeeroverlast laan der V.O.C. 2018-2022 
Nr 
Datum binnen 
omschrijving 
644087 
1-1-2022 11:43 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:14564037 - Melding:Meerdere buren hebben 
reeds een melding gemaakt van de gedumpte witte bestelbus die 
al jaren op de parkeerplaats staat. Apk is verlopen en geen 
eigenaar. Maar tot op heden blijft dat ding hier staan, terwijl er al 
een heuse parkeeroverlast is doordat de gemeente maar liefst 3 
huizen in een klein blok heeft toegestaan dat kamerverhuur mag. 
Dat geeft al enorme parkeeroverlast, maar met gedumpte auto's 
helemaal.Zou er voor de bewoners van de flats en 
eengezinswoningen een exclusief recht van parkeren kunnen 
komen zoals aan de Makassarweg? Parkeerverbod voor niet-
bewoners. Mensen die met de trein reizen dumpen ook vaak hun 
auto hier of de bewoners van de tegenoverstaande 
eengezinswoningen die notabene een prive parkeerterrein 
hebben parkeren ook hier, omdat ze hun terrein open willen 
houden. Belachelijk, want dan zitten wij - die geen eigen 
parkeerterrein hebben - zonder parkeerplek. 
648120 
31-1-2022 09:26 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:14651203 - Melding:Deze auto 
 staat 
verkeerd geparkeerd. Graag handhaven, er is namelijk genoeg 
parkeervakken aanwezig. 
632977 
8-10-2021 11:26 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:14300025 - Melding:Auto's parkeren continue 
op de stoep en plaatsen waar het niet mag. graag hier op posten 
en handhaven. 
631072 
24-9-2021 22:12 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:14255129 - Melding:Dit is het enige blok aan 
de Laan der V.O.C. waarbij er parkeeroverlast ontstaat. Dit komt 
doordat de gemeente bij het verlenen van een vergunning voor 
kamerverhuur klaarblijkelijk geen rekening heeft gehouden met 
parkeeroverlast. De huidige parkeerplekken zijn net genoeg voor 
de flatbewoners en bewoners van de rode rijtjeshuisjes. Doordat 
er 3 woningen zijn die per kamer worden onderverhuurd, brengt 
dit al minstens 15 auto's extra met zich mee dan normaal. Dan 
wordt er ook nog vaak hier geparkeerd door de bewoners van 
tegenover die te beroerd zijn op hun eigen terrein te parkeren, 
wat de bewoners van 280-302 helaas niet hebben. Zou de 
gemeente hier een oplossing voor kunnen bedenken, zoals het 
uitbreiden van het parkeerplek (stuk van het grasveld inperken) 
en/of het plaatsen van een verkeersbord waarbij het slechts de 
bewoners van de flats en 280-302 wordt toegestaan aldaar te 
parkeren. De bewoners van tegenover worden zo gedwongen om 
op hun eigen parkeerplek te parkeren.Wij bedoelen een bord 
zoals aan de Sumatraweg in Almere (eigen terrein, verboden 
toegang voor onbevoegden). Sinds dit bord is daar het 
parkeeroverlast verdwenen, dus gelieve dit ook toepassen bij dit 
blok of de bewoners op z'n minst de mogelijkheid geven om een 
parkeerplek te kopen of huren. Veel huizen in de 
Oostvaarderssbuurt hebben een eigen terrein gekregen, maar niet 

de rode woningen. Het kunnen kopen dan wel huren van een 
eigen parkeervak zou bij uitstek een goede oplossing zijn. Indien 
niet, dan een dergelijk bord en uitbreiding van het parkeervak. Het 
verkopen/huren brengt nog geld in het laatje van de 
gemeente.Hopelijk neemt de gemeente dit overlast serieus en 
gaat zij opzoek naar een van de bovenstaande 
oplossingen.Namens alle buren: alvast bedankt. 
619625 
14-7-2021 20:16 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:14025037 - Melding:De parkeerplekken bij de 
rode woningen zijn vaak helemaal vol geparkeerd door met name 
bewoners van de straat daar tegenover die notabene een 
parkeerplek hebben op eigen terrein. De bewoners van de rode 
woningen daarentegen zijn afhankelijk van de openbare 
parkeerplekken. Daarbij is er ook veel kamerverhuur en wordt hier 
geparkeerd door mensen die de trein pakken wat zorgt voor nog 
meer een parkeertekort. Zou er voor de bewoners van de rode 
woningen niet de mogelijkheid kunnen komen om dit plek 
exclusief te kunnen gebruiken door bijvoorbeeld een 
parkeervergunning in te voeren tegen betaling net als in Almere 
Stad? Of tegen een gereduceerde prijs een parkeerplek 
huren/kopen met kenteken erbij? Nu moet men steeds verderop 
parkeren door de mensen van de overkant en ondervinden zij veel 
last, met name in de avonduren en weekenden. 
646894 
20-1-2022 14:02 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:14623693 - Melding:Auto's staan aan de rand 
van de weg geparkeerd, dit belemmert de veiligheid aangezien de 
straat te smal worfdt. Daarnaast zijn er genoeg parkeerplaatsen 
waar men kan parkeren. Los van de veiligheid is het ook associaal 
dat mensen hun auto zo parkeren. 
558428 
11-6-2020 11:29 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:12714214 - Melding:Zou er geen 
parkeervergunning kunnen komen? Mensen die met de trein of 
bus verder reizen parkeren hier hun auto's, evenals mensen die 
niet hier wonen maar hun auto tijdelijk ergens gratis willen stallen. 
Hierdoor is er vaak geen parkeerplek in de avonden. Betaald 
parkeren en een parkeervergunning voor bewoners zal dit 
probleem verhelpen. Kijk alleen al naar Rotterdam waar het heeft 
geholpen. 
556448 
2-6-2020 15:02 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:12680344 - Melding:De auto met kenteken 
 staat al een jaar geparkeerd op dezelfde plek. Meneer zou 
graag willen dat de auto wordt weg gehaald. 
600769 
24-3-2021 12:01 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:13644537 - Melding:Gehele straat staan auto's 
geparkeerd op plekken die geen parkeerplaats zijn, waardoor 
meerdere inwoners moeilijk hun carport in en uit kunnen. Bij 
drukte is het moeilijk voor doorgaand verkeer om elkaar te 
passeren. Auto's moeten dan op de stoep staan om verkeer te 
laten passeren, wat gevaarlijk is voor voetgangers. 
614037 
14-6-2021 19:22 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:13917921 - Melding: Er staat hier op de 

parkeerplaats een witte bedrijfsauto 
 met groene 
aanslag die al maanden dan wel jaren nimmer een vin vervoerd. 
Via het kenteken zagen we op de website van de rdw dat de auto 
niet verzekerd is en dat de apk sinds 2018 verlopen is. Die auto is 
hier dus letterlijk gedumpt ipv naar de sloop gebracht. Een andere 
auto die hier ook al een lange tijd langs op dezelfde plek staat met 
een lekke achterband is een donkerblauwe auto met kenteken 
.Het lijkt ons niet dat de openbare parkeerplaatsen als 
openbare stalling voor beschadigde auto's en/of onverzekerde 
auto's kan fungeren. Zou u alstublieft iemand van de gemeente 
hierheen kunnen sturen om dit probleem op te lossen? Namens 
alle buren alvast hartelijk dank. 
580112 
23-10-2020 12:09  Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:13177445 - Melding:2 auto wrakken; 1 
stationwagon denk merk ford lichtgroen, staat er al minstens een 
jaar op parkeerplaats overkant van de weg bij huisnummer 284. 
Bij pakeerplaats huisnummer 292 staat 1 caddy merk onbekend 
met een lekke band, groene aanslag, staat ook al minstens een 
jaar stil op dezelfde plek. Beidde auto's zijn meerdere klachten 
overgemaakt door verschillende buren. Dit is de laatste keer dat 
een klacht wordt ingedient, hierna schakelen we de stadsomroep 
in. 
580930 
28-10-2020 12:37  Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:13192536 - Melding:Op dit hele stuk straat 
staat het aan 1 kant helemaal vol met auto's. Mensen kunnen de 
auto's niet op de oprit kwijt. Aan de overkant bij de 
appartementen zijn parkeerplaatsen genoeg om te parkeren. 
Maar ik denk dat de mensen niet 5 meter verder willen lopen. Nu 
kunnen er in die straat niet niet 2 auto's elkaar passeren. Dit levert 
nog wel eens irritaties op. Het mooiste zou zijn als er een 
parkeerverbod komt in die straat. Graag wil ik hier terugkoppeling 
over. 
567463 
3-8-2020 07:53 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:12893334 - Melding:Achtergelaten 
autowrakken.Door het groeiend aantal auto's is het aantal 
parkeervakken amper toereikend. Er staan nu 2.5 - 3 jaar twee 
achtergelaten auto's die de buurt niet alleen verloederen, maar 
ook twee parkeerplaatsen opeisen terwijl het intussen wrakken 
zijn: banden lek, verroest, onkruid groeit onder de auto en de 
auto's takelen nu ziender ogen af.Graag deze auto's beoordelen 
en afvoeren: 
 en 
. Het betreft een Ford Focus 
stationwagon  en een Fiat bestelwagen (ooit wit). 
575027 
17-9-2020 10:44 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:13046201 - Melding:Melder geeft aan dat alle 
auto's dagelijks scheef geparkeerd staan, waardoor het niet 
mogelijk is om er naast te parkeren. Melder zou graag zien dat 
men hier dmv een bord op geattendeerd wordt. 
587017 
11-12-2020 14:42  Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:13333513 - Melding:Voor het 
appartementencomplex wordt er regelmatig langs het trottoir 
geparkeer terwijl er genoeg parkeergelegenheden zijn. 

578414 
13-10-2020 10:53  Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:13138081 - Melding:een caddy staat er al een 
hele tijd is groen aangeslagen en heeft een lekke band, is 
waarschijnlijk van de bewoners van nummer 292, heel hinderlijk, 
moeilijk te bespreken met die mensen, vandaar anonieme melding 
613396 
11-6-2021 00:34 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:13906950 - Melding:Aan de Laan der V.O.C. - 
rond nummer 288 ongeveer - staat er al gerust een jaar een wit 
busje geparkeerd die zich nooit vervoert. Het zit ook helemaal 
onder de groene aanslag. Er is heel duidelijk voor een 
voorbijganger te zien dat deze auto al zeeeer lange tijd niet 
gebruikt wordt.Daarnaast bevindt er in hetzelfde blok nog een 
auto die niet gebruikt wordt vanwege een platte lekke band. 
Mensen dumpen hun afgekeurde auto's in deze straat lijkt wel. Er 
ontstaat al enorme parkeerproblemen voor de bewoners van deze 
huizen, omdat de mensen die tegenover wonen en notabene een 
eigen parkeerplaats hebben desondanks hier parkeren. En dan zijn 
er ook nog kapotte auto's hier gedumpt om niet gebruikt te 
worden. Zou het zeer op prijs stellen als iemand naar deze auto's 
wil kijken. Bovendien zou het helemaal mooi zijn als de gemeente 
de bewoners van de rode eengezinswoningen tegemoet wil 
komen met het parkeerprobleem door bijvoorbeeld ieder 
huishouden de mogelijkheid te geven om een parkeerplek te 
kunnen kopen. 
600479 
22-3-2021 17:54 
Bijzonderheden - Kanaal:WEBFORM - Bijlagen: - 
Referentienummer:13637205 - Melding:Op de Laan der V.O.C. 
staan vaak auto's geparkeerd langs de weg. Bijna altijd staan er 
echter auto's langs de weg precies aan de hoek van de uitrit, waar 
je de parkeerplaatsen af komt. Dit zorgt voor slecht zicht als je 
vanuit de uitrit komt, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. 
Onlangs heb ik zelf bijna een ongeluk gehad omdat ik helemaal 
geen zicht op de weg had. Als je van de andere kant komt 
aanrijden zie je de fietsers niet.Naar mijn weten zouden auto's 5 
meter uit de hoek moeten staan, maar helaas zijn het steeds 
dezelfde auto's die weer bij de hoek staan. Graag zouden wij 
daarom een niet-parkeren markering zien op deze plek.