Aanpassing APV 2:12 gemeente Apeldoorn

Theo Rijkenhuizen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Apeldoorn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Theo Rijkenhuizen

Geachte Gemeente Apeldoorn,
Betreft: Woo-verzoek documenten en overwegingen ten grondslag liggend aan wijziging in oktober 2020 van de APV artikel 2:12 van de gemeente Apeldoorn.
Omschrijving: in 2020 is APV artikel 2:12 aangepast, m.n. lid 4 toegevoegd.
Verzoekers: bewoners Tangostraat 19. Theo Rijkenhuizen, Tangostraat 19, 7323 SZ APELDOORN.
Datum verzoek: 13-07-2022
Geachte WOB verzoekteam gemeente Apeldoorn,

In 2020 is de APV gemeente Apeldoorn artikel 2:12 aangepast. Wilt u de documenten met overwegingen ter voorbereiding daarvan op basis van de WOB openbaren.
Dit verzoek is een Woo-verzoek en ook als zodanig bedoeld. Het is niet bedoeld als een informeel informatieverzoek.

Verzoek:
Wilt u, op basis van de Woo, de documenten openbaren die ten grond slag liggen aan en de overwegingen bevatten waarom in 2020 het college artikel 2:12 van de APV gemeente Apeldoorn heeft willen aanpassen?

Bijlage: “Aanpassing APV art. 2:12”
Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV – 12e wijziging)
Nieuwe tekst
• 4.
Het verbod is voorts niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onder a en c worden verricht in het kader van de aanleg, onderhoud of reconstructie van een weg.

Hoogachtend,
Annemieke en Theo Rijkenhuizen