Aansluitend op WOB-- verzoek van B.A.den Toom, Vlietstraat 9 4254 AD Sleeuwijk, verzoek om de exacte communicatie-data, zoals vermeld door B. den Toom voornoemd

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Altena,

In navolging van de heer B.A.den Toom verzoek ik u om verstrekking van alle relevante informatie, die betrekking heeft op de acties tervoorbereiding van het bouwen van een hospice, op het perceel Vlietstraat 11A Sleeuwijk,bekend al locatie van het voormalige gymnastiek gebouw.

Hoogachtend,

Hans Folmer

Gemeente Altena

Geachte heer, mevrouw,

 

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen, deze wordt in behandeling
genomen. Als er meer informatie nodig is voor de afhandeling nemen wij
contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Altena

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer, 

Graag verwijs ik u naar bijgevoegde brief.

Met beantwoording van deze email wordt de reactie direct toegevoegd aan
zaakdossier 2022-023178

Met vriendelijke groet,

 

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena

Woo Coördinator  | Team Bestuursondersteuning
Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk
Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk

T 0183-516100
[1]www.gemeenteAltena.nl

Vanwege vakantie ben ik in de periode van 6 tot en met 31 juli 2022 niet
aanwezig. 

References

Visible links
1. https://www.gemeentealtena.nl/

Geachte Gemeente Altena,

Referte uw brief van 05.07.'22, bevestig ik bij deze, om dezelfde data te verkrijgen,zoals verwoord in het verzoek van B.den Toom.
Tevens vraag ik om opheldering n.a.v. het door het College geheim houden van relevante informatie .
Het achterhouden van betreffende gegevens roept bij mij onprettige gevoelens op.
Met belangstelling kijk ik uit naar een inhoudelijk concrete opening van zaken.

Hoogachtend,

Hans Folmer

Geachte Gemeente Altena,

Inzake mijn WOB verzoek, duid ik u op overschrijding van de behandelingsduur.
Volgens de richtlijnen dient binnen 4 weken de gemeente te reageren.
Vooralsnog is daar niet aan voldaan.

Hoogachtend,

Hans Folmer

Gemeente Altena

Geachte heer, mevrouw,

 

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen, deze wordt in behandeling
genomen. Als er meer informatie nodig is voor de afhandeling nemen wij
contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Altena

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

In reactie op uw mail van 4 augustus jl.over de behandelingsduur van uw
Woo-verzoek verwijs ik u naar de brief die wij u op 5 juli 2022 hebben
toegezonden. Een afscrhrift van de betreffende brief treft u bijgaand
aan. 

In deze brief hebben wij aangegeven dat wij u uiterlijk twee weken na de
besluitvorming door het college over het al dan niet voortbestaan van het
besluit tot geheimhouding de beslissing op uw verzoek kunnen toesturen.De
eerstvolgende mogelijkheid om het verzoek tot opheffing van de
geheimhouding voor te leggen aan het College is tijdens de eerste
collegevergadering na het zommerreces op 23 augustus aanstaande.

Met beantwoording van deze email wordt de reactie direct toegevoegd aan
zaakdossier 2022-023178

Met vriendelijke groet,

 

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena

Coördinator Woo | Team Bestuursondersteuning
Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk
Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk

T 0183-516100
[1]www.gemeenteAltena.nl

References

Visible links
1. https://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

 

Op 6 september jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Altena een besluit inzake de opheffing geheimhouding. Dit besluit
treft u bijgaand aan.

Zoals aangegeven in mijn brief van 29 juni jl. zullen wij u twee weken na
de besluitvorming door het College een besluit kunnen toezenden. U
ontvangt binnenkort van ons een besluit over de stukken die buiten dit
verzoek om geheimhouding vallen.

Met betrekking tot het besluit over de stukken die wel onder het besluit
opheffing geheimhouding vallen ontvangt u na afloop van de bezwarenperiode
(De 6 weken gaan in op de dag na de datum van de verzending van dit
besluit) nader bericht.

 

Ik vertrouw erop u hiermee, voor dit moment, voldoende geïnformeerd te
hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

2 bijlagen

Geachte heer Folmer,

 

Bijgaand stuur ik u het besluit inzake het door u ingediende Woo-verzoek.

Vanwege de grootte van de bijlagen stuur ik u hiernaar nog enkele mails.

 

Mocht u naar aanleiding van het bijgaande nog vragen hebben dan verneem ik
het graag.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

 

Bijgaand het eerste deel van de bijlagen.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

 

Bijgaand het tweede deel van de bijlagen.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

 

Bijgaand het derde deel van de bijlagen.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

 

Bijgaand het vierde deel van de bijlagen.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

 

Bijgaand het zesde deel van de bijlagen.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516100

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

 

Bijgaand het vijfde deel van de bijlagen.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

 

Bijgaand het zevende deel van de bijlagen.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516100

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Folmer,

 

Bijgaand het achtste en laatste deel van de bijlagen.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/