Aantal ingeschrevenen in het gebied oosterduinen,

T. Jansen deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Noordenveld

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Hierbij doe ik een Woo verzoek om op te vragen het aantal ingeschreven inwoners in het bag register te Oosterduinen.
De ambtenaar die ik ernaar vroeg mailde dit terug: (Ik beschik niet over gegevens over de inschrijvingen in de bag. Bovendien denk ik dat de inschrijvingen niet een compleet beeld geven van mensen die er permanent wonen. Er wonen ook mensen die zich niet hebben ingeschreven.)
Dus zit niets anders om dan een Woo verzoek in te dienen, daar de betreffende gemeente ambtenaar er geen antwoord op wil geven.

Hoogachtend,

T. Jansen

Wij hebben zojuist uw e-mail ontvangen.
Dit is een automatische reactie.
 
Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld

Geachte Gemeente Noordenveld,
Tot mijn spijt bedoelde ik niet het bag register maar het GBA.
Mijn vraag aan u is : hoeveel bewoners staan er ingeschreven in het GBA die in het gebied Oosterduinen te Norg wonen.

Hoogachtend,

T. Jansen

Wij hebben zojuist uw e-mail ontvangen.
Dit is een automatische reactie.
 
Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld