Aantal overtredingen voor doorrijden op de Ziendeweg

Vereniging Eymbert deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Alphen aan den Rijn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Vereniging Eymbert

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

In het kader van het verkeersbesluit afsluiting van de Ziendeweg verzoek ik u, met een beroep op de Wet open overheid, mij een afschrift te verstrekken van alle documenten waarover u beschikt inzake:

- Het aantal overtredingen voor het doorrijden op de Ziendeweg te Alphen aan den Rijn tussen 08-04-2022 en 5-1-2023.
- Het exacte moment waarop de verkeerscamera's op de Ziendeweg zijn uitgeschakeld.

Met verwijzing naar de termijn verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 7 februari oktober 2023 per e-mail toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag een afschrift van.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

Gemeente Alphen aan den Rijn

1 bijlage

Geachte heer Verbruggen

Bijgaand het antwoord op uw Woo verzoek inzake het aantal overtredingen voor doorrijden op de Ziendeweg en het moment waarop de camera's zijn uitgeschakeld.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Verkade

B: Stadhuisplein 1
P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
T: +31172465771 | M: 0+31646973452
F: 0172 - 465564
E: [mailadres]
I: https://www.alphenaandenrijn.nl
Ik werk van woensdag t/m vrijdag en op de 1e en 2e dinsdag van de maand

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Gemeente Alphen aan den Rijn <[mailadres]>
Verzonden: dinsdag 10 januari 2023 16:20
Aan: Verkade, Jeroen <[mailadres]>
Onderwerp: FW: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Aantal overtredingen voor doorrijden op de Ziendeweg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Vereniging Eymbert <[Woo #1129 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 10 januari 2023 16:19
Aan: Gemeente Alphen aan den Rijn <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Aantal overtredingen voor doorrijden op de Ziendeweg

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

In het kader van het verkeersbesluit afsluiting van de Ziendeweg verzoek ik u, met een beroep op de Wet open overheid, mij een afschrift te verstrekken van alle documenten waarover u beschikt inzake:

- Het aantal overtredingen voor het doorrijden op de Ziendeweg te Alphen aan den Rijn tussen 08-04-2022 en 5-1-2023.

- Het exacte moment waarop de verkeerscamera's op de Ziendeweg zijn uitgeschakeld.

Met verwijzing naar de termijn verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 7 februari oktober 2023 per e-mail toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag een afschrift van.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[Woo #1129 e-mail]

Is [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Alphen aan den Rijn? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:

https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte heer Verkade,

Bedankt voor het overzicht.

Het CJIB heeft aangegeven dat er 574 boetes zijn uitgedeeld. In uw overzicht wordt het aantal van 774 genoemd. Heeft u enig idee hoe het verschil tussen deze 2 aantallen verklaard kan worden?

Met vriendelijke groet,

Richard Verbruggen
Vereniging Eymbert

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Alphen aan den Rijn

Geachte heer Verbruggen.

U vraagt waarom er verschil is tussen de aantallen boetes dat de gemeente en het CJIB aan u heeft doorgegeven.

Het aantal van 774 is gebaseerd op het aantal kentekens dat door de gemeente is geregistreerd.
Hier zitten ook aanhangwagens en buitenlandse kentekens bij.
Het CJIB legt geen boetes op kentekens van aanhangwagens, maar alleen van het trekkende voertuig.
Het CJIB kan niet aan alle Europese landen boetes opleggen, omdat ze de kentekengegevens van een beperkt aantal landen op kan vragen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Verkade

B: Stadhuisplein 1
P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
T: +31172465771 | M: 0+31646973452
F: 0172 - 465564
E: [mailadres]
I: https://www.alphenaandenrijn.nl
Ik werk van woensdag t/m vrijdag en op de 1e en 2e dinsdag van de maand

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Info Eymbert <[mailadres]>
Verzonden: maandag 13 februari 2023 15:40
Aan: Verkade, Jeroen <[mailadres]>; Vereniging Eymbert <[Woo #1129 e-mail]>
Onderwerp: RE: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Aantal overtredingen voor doorrijden op de Ziendeweg

Geachte heer Verkade,

Bedankt voor het overzicht.

Het CJIB heeft aangegeven dat er 574 boetes zijn uitgedeeld. In uw overzicht wordt het aantal van 774 genoemd. Heeft u enig idee hoe het verschil tussen deze 2 aantallen verklaard kan worden?

Met vriendelijke groet,

Richard Verbruggen
Vereniging Eymbert

De tekst tussen aanhalingstekens tonen