Aantal processen-verbaal terzake parkeren op Trottoir in de Oostertocht

S. Donga deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Heerhugowaard

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Heerhugowaard,
Graag verneem ik van u hoeveel processen-verbaal er zijn uitgeschreven door uw boa’s in de maand mei Juni en juli 2021, terzake foutief parkeren, feitnr R315b in de wijk Oostertocht te Heerhugowaard. Graag gespecificeerd naar maand.
Graag verneem ik ook hoeveel er van deze processen-verbaal er zijn uitgeschreven door
Verbalisant 006200.

Hoogachtend,
S.Donga
A.I. Van Hardenbroekerf 4
1705 HT Heerhugowaard
TEL.06-52493300

Gemeente Heerhugowaard

2 bijlagen

[1]Logo briefpapier 2010

S. Donga

 

 

Uw kenmerk:       
Ons kenmerk:      Ons kenmerk:      E202132400
Onderwerp:          ontvangstbevestiging

 

 

Heerhugowaard, 10/11/2021

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief inzake aanvraag
informatie i.h.k. van Wob aantal processen-verbaal terzake parkeren op
Trottoir in de Oostertocht, door ons geregistreerd op 10/11/2021 onder
nummer E202132400.

 

 

Uw e-mail wordt behandeld door Team BOA.

 

 

Met vriendelijke groet,

gemeente Heerhugowaard.

Stad van Kansen.

 

 

 

References

Visible links

Gemeente Heerhugowaard

2 bijlagen

Geachte heer/ mevrouw S. Donga,

 

In uw mail van 9 november 2021, verzocht u op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) om inzage te verlenen in het aantal
processen-verbaal inzake parkeren op trottoir (feitcode R315b) in de wijk
Oostertocht te Heerhugowaard in de periode van mei t/m juli 2021. Tevens
vraagt u om inzage in het aantal processen-verbaal dat is uitgeschreven
door de boa met verbalisantnummer 006200.

 

Wij hebben geconstateerd dat er geen redenen zijn om de gevraagde
informatie niet te verstrekken. Overeenkomstig artikel 6 lid 5 Wob voldoen
wij middels onderstaand overzicht aan uw verzoek.

 

+------------------------------------------------------------------------+
|Maand |Aantal |Verbalisantnummer |
|---------------------+----------------------+---------------------------|
|Mei |3 |006200 |
|---------------------+----------------------+---------------------------|
|Juni |3 |006200 |
|---------------------+----------------------+---------------------------|
|Juli |1 |006200 |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team handhaving/juridisch  

( 14 072