Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je A. van Herwijnen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Aanvraag omgevingsvergunning glastuinbedrijf en huisvesting arbeidsmigranten Middenweg Andel

Wij verwachten dat A. van Herwijnen het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Altena,

Naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een glastuinbedrijf en huisvesting voor arbeidsmigranten Middenweg Andel ontvang ik graag alle info, gegevens en documenten die in het kader van de WOO verstrekt dienen te worden.

Hoogachtend,

A. van Herwijnen

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Van Herwijnen, 

Naar aanleiding van het door u ingediende Woo-verzoek verwijzen wij u naar
het schrijven in de bijlage.

Met beantwoording van deze email wordt de reactie direct toegevoegd aan
zaakdossier 2022-038687

Met vriendelijke groet,

 

 
Gemeente Altena

Team Bestuursondersteuning
Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk
Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk

T 0183-516100
[1]www.gemeenteAltena.nl

References

Visible links
1. https://www.gemeentealtena.nl/

Geachte Gemeente Altena,

Met alle respect, maar het was (via WOO-knop) duidelijk een WOO-verzoek (dus niet een verzoek WOB). U had binnen 4 weken moeten reageren met indien niet mogelijk een maximale verlenging van 2 weken. Ik verzoek u haast te maken met de inzage. Er lopen aanvragen voor een omgevingsvergunning. Zonder inzage worden mijn rechten beperkt.

Onder voorbehoud van rechten.

Hoogachtend,

A. van Herwijnen

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je A. van Herwijnen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.