aanvraag WOB vluchtelingenopvang Kamp van Zeist (COA)

Rob de Kuijer deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Zeist

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Zeist al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Zeist,

Hierbij dien ik een WOB verzoek in om inzage te krijgen inzake de vluchtelingenopvang op het voormalige Kamp van Zeist.

Het gaat hier om de correspondentie vanuit het COA naar de Gemeente Zeist en andersom.

Zo ook de correspondentie tussen de Gemeente Zeist en de Gemeente Soest en alle overige correspondentie met alle betrokken partijen.

De informatie kunt u mij per post of digitaal aanleveren.

Hoogachtend,

R.J. de Kuijer
Apollo 33
3769 TA SOESTERBERG
06-15480067

Gemeente Zeist

Geachte heer, mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht aan de gemeente Zeist.

 

Vanwege een achterstand in het beantwoorden van de binnengekomen e-mails
kan de afhandeltermijn van uw verstuurde e-mail oplopen tot 10 werkdagen.
Mochten we niet meteen het juiste antwoord kunnen geven, laten we u weten
op welke termijn u een inhoudelijk antwoord mag verwachten.

 

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Antwoorden naar de afzender
van dit bericht worden niet verwerkt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. Christine (E.M.) de Bruijn,

Teammanager Publiekszaken

 

Gemeente Zeist

Bezoekadres: Het Rond 1

De gemeente Zeist werkt uitsluitend op afspraak. Meer informatie:
[1]www.zeist.nl/contact

Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist

Telefoon: 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 )

Website: [2]www.zeist.nl 

 

 

References

Visible links
1. http://www.zeist.nl/contact
2. http://www.zeist.nl/