Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Oisterwijk vanaf 1997

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente Oisterwijk inzake hun besluit op dit verzoek.

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Oisterwijk,
Ik ben op zoek naar de beschikkingen met datum aanwijzing gemeentelijke monumenten in de gemeente Oisterwijk vanaf 1997 tot en met heden. De oudere beschikkingen zijn opgevraagd bij het regionaal archief.

Hoogachtend,
Leo Dubbelaar (Stichting Cuypersgenootschap)

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Oisterwijk,

Geef dit ajb door aan degene die de bezwaarprocedure behandelt.

Ik dien bij deze bezwaar in tegen uw beslissing op mijn Woo-verzoek 'Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Oisterwijk vanaf 1997' bij Gemeente Oisterwijk.

Ik heb nog steeds geen reactie ontvangen op mijn verzoek.

Een volledig overzicht van mijn Woo-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://www.woo-knop.nl/request/aanwijsbe...

Hoogachtend,

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap