Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Nuenen

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Nuenen ca

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Nuenen ca,
Ik ben op zoek naar scans aanwijsbeschikkingen B&W/gemeenteraad aanwijzing gemeentelijke monumenten vanaf februari 1993 tot juni 1994 en van juli 1994 tot en met juni 2004 en tot slot vanaf december 2012.

Hoogachtend,
Leo Dubbelaar, Cuypersgenootschap

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Nuenen ca,

Geef dit ajb door aan degene die de bezwaarprocedure behandelt.

Ik die bij deze bezwaar in tegen uw beslissing op mijn Woo-verzoek 'Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Nuenen' bij Gemeente Nuenen ca.

Ik heb nog steeds geen reactie ontvangen op mijn verzoek.

Een volledig overzicht van mijn Woo-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://www.woo-knop.nl/request/aanwijsbe...

Hoogachtend,

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Gemeente Nuenen ca

2 bijlagen

Beste heer Dubbelaar,

 

Excuses voor de late reactie. Door een personele wisseling is uw verzoek
op de verkeerde plek blijven liggen.

In de bijlage de beslissing op uw WOO-verzoek. De bijbehorende stukken
kunt u downloaden via de volgende [1]link.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u gerust contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,  
Roel Wouters     |    Casemanager Wabo

 
   

[2]Nuenen  

Gemeente Nuenen

Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK  Nuenen

Tel.: 06 40 71 89 95

Werkdagen: Maandag tot en met donderdag

 

Wilt u duurzaam (ver)bouwen? Klik [3]hier voor tips.

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://we.tl/t-Z68AJ1vrnp
3. http://www.nuenen.nl/duurzaamverbouwen

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Roel Wouters,
Dank voor toezending van de informatie.

Hoogachtend,

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Gemeente Nuenen ca

Op het moment ben ik afwezig. Maandag ben ik weer bereikbaar. 

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met mijn collega's via 040 26
31 631.
 

Met vriendelijke groet,

Roel Wouters     |    Casemanager Wabo

 

Gemeente Nuenen

Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK  Nuenen

(040) 2 631 674