Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Helmond

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Helmond

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Helmond,

Ik ben op zoek naar scans van de B&W-besluitformulieren met datum besluit tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten in de periode vanaf 1985 tot en met 2009

Hoogachtend,
Leo Dubbelaar, Cuypersgenootschap

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Helmond,

Geef dit ajb door aan degene die de bezwaarprocedure behandelt.

Ik dien bij deze bezwaar in tegen uw beslissing op mijn Woo-verzoek 'Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Helmond' bij Gemeente Helmond.
Ik heb nog steeds geen reactie ontvangen op mijn verzoek. Graag z.s.m. reactie.

Een volledig overzicht van mijn Woo-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://www.woo-knop.nl/request/aanwijsbe...

Hoogachtend,

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Helmond,

Inmiddels heb ik de informatie ontvangen. Het bezwaar wordt ingetrokken en mijn verzoek kan worden afgehandeld.

Hoogachtend,

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap