Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Hilvarenbeek

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Hilvarenbeek

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Hilvarenbeek,

Ik ben op zoek naar scans formulieren B&W-besluitvorming (voorgenomen) aanwijzing gemeentelijke monumenten vanaf 1997 tot en met heden.

Hoogachtend,
Leo Dubbelaar, Cuypersgenootschap

Gemeente Hilvarenbeek

Uw e-mail is door de gemeente Hilvarenbeek ontvangen. Indien de e-mail om
een nadere reactie vraagt, ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht.

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het
is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is
en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of
overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot
kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan.
De verzendende gemeente staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele
gebondenheid voor de gemeente tot stand.

Gemeente Hilvarenbeek

2 bijlagen

 

Citrix Attachments Expires October 26, 2022
   
Besluit gemeentelijk monument 2017.tif 862.4 KB
Besluit gemeentelijke monumenten 1997.pdf 118.6 KB
Besluit gemeentelijke monumenten 1998.pdf 138.7 KB
Besluit gemeentelijke monumenten 2001.pdf 61.2 KB
De Heibloem 1, Diessen.pdf 647.5 KB
Diessenseweg 27, Hilvarenbeek.pdf 390.9 KB
Echternachstraat 6, Diessen.pdf 790.4 KB
Gorp & Roovert, Hilvarenbeek.pdf 1.6 MB
Groot Loo 9, Hilvarenbeek.pdf 2 MB
Heuvelstraat 19, Diessen.pdf 702.9 KB
Heuvelstraat 37, Diessen.pdf 451.9 KB
Hoekje 2, Diessen.pdf 971.1 KB
Koestraat 13-19, Hilvarenbeek.pdf 1.9 MB
Laarstraat 18 Diessen.pdf 810 KB
Laarstraat 20, Diessen.pdf 460 KB
Lage Haghorst 1, Haghorst 1998.pdf 835 KB
Lage Haghorst 1, Haghorst 2000.pdf 653.5 KB
Lage Haghorst 14, Haghorst.pdf 1.1 MB
Molenstraat 15, Diessen.pdf 247.4 KB
Ontginningsweg 36, Haghorst.pdf 959.1 KB
Ontginningsweg 40, Haghorst.pdf 783.1 KB
Paardenstraat 41, Hilvarenbeek.pdf 323.9 KB
Paardenstraat 6, Hilvarenbeek.pdf 461.4 KB
redengevende beschrijving De Roovert2.pdf 2.3 MB
Tongerloseweg 13, Diessen.pdf 958.4 KB
Torenlaan 3, Esbeek.pdf 377.7 KB
Torenlaan 3a, Esbeek.pdf 384.5 KB
Torenlaan 3a-3b, Esbeek.pdf 404.4 KB
Varkensmarkt 53-61, Hilvarenbeek.pdf 1 MB
Waterstraat 16, Diessen.pdf 572.1 KB
Waterstraat 9, Diessen.pdf 860.9 KB
Witvenstraat 1, Haghorst.pdf 802.8 KB
Zomerhuis annex atelier De Schuttel, Esbeek.pdf 546.6 KB
[1]Download Attachments
Marieke Vree-Mulders van uses Citrix Files to share documents securely.

 

Geachte heer Dubbelaar,

 

In het kader van de Woo heeft u gevraagd om de scans formulieren
B&W-besluitvorming (voorgenomen) aanwijzing gemeentelijke monumenten vanaf
1997 tot heden.

 

Woo-besluit

Bijgevoegd treft u de gevraagde documenten aan.

 

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit kunt u tegen dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

 

Namens dezen,

 

 

M. Morel

Team Juridische Zaken

 

 

 

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het
is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is
en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of
overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot
kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan.
De verzendende gemeente staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele
gebondenheid voor de gemeente tot stand.

References

Visible links
1. https://equalit.sharefile.eu/d-sb3143f22...

[1]Equalit.ShareFile.eu
Marieke Vree-Mulders van heeft bestanden naar u gestuurd
via ShareFile.

U ontvangt binnenkort een andere e-mail met een
downloadlink waarbij u vereist wordt om u aan te melden.
Om uw aanmeldingsreferenties te ontvangen, moet u eerst uw
account activeren en uw persoonlijke wachtwoord
instellen.Deze koppeling is uniek voor u en moet worden
gebruikt binnen de volgende 30 dagen.
[2]> [3]Klik hier om uw gebruikersaccount te activeren
Met ShareFile kunt u zakelijke bestanden online verzenden,
ontvangen en organiseren. ShareFile is een met wachtwoord
beveiligd gebied voor het delen van informatie met klanten
en partners en biedt daarnaast een handige manier voor het
verzenden van bestanden die te groot zijn voor e-mail.
Problemen met de bovenstaande koppeling? U kunt de volgende URL kopiëren
en in uw webbrowser plakken:
https://equalit.sharefile.eu/?a=4d4dcf62...
[4]Powered By Citrix ShareFile 2022

References

Visible links
2. https://equalit.sharefile.eu/?a=4d4dcf62...
3. https://equalit.sharefile.eu/?a=4d4dcf62...
4. https://www.sharefile.com/?src=emailfooter

U hebt uw account ingesteld voor #AccountCompanyName #.
Wat u moet onthouden:
Aanmeldingspagina: [1]https://equalit.sharefile.eu/
E-mail: [Woo #723 e-mail]
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u uw wachtwoord op de
aanmeldingspagina altijd opnieuw instellen.

Problemen met de bovenstaande koppeling? U kunt de volgende URL
kopiëren en in uw webbrowser plakken:
[2]https://equalit.sharefile.eu/

Met ShareFile kunt u zakelijke bestanden online verzenden, ontvangen
en organiseren. ShareFile is een met wachtwoord beveiligd gebied voor
het delen van informatie met klanten en partners en biedt daarnaast
een handige manier voor het verzenden van bestanden die te groot zijn
voor e-mail.

Powered By Citrix ShareFile 2022

References

Visible links
1. https://equalit.sharefile.eu/
2. https://equalit.sharefile.eu/

[1]equalit
Er is een aanmelding geweest op uw equalit-account vanaf een nieuw
apparaat:

Besturingssysteem: Windows 10
Datum: 9/26/22
Tijd: 18:16

Als u dit was, is er geen verdere actie vereist. Als u dit niet was,
stel dan uw wachtwoord opnieuw in.
[2]Wachtwoord opnieuw instellen
Problemen met de bovenstaande koppeling? U kunt de volgende URL
kopiëren en in uw webbrowser plakken:
[3]https://equalit.sharefile.eu/Authenticat...

Powered By Citrix ShareFile 2022

References

Visible links
2. https://equalit.sharefile.eu/Authenticat...
3. https://equalit.sharefile.eu/Authenticat...

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Hilvarenbeek,
Dank voor toezending. Ik heb nog niet alle aanwijsbesluiten ontvangen. Ik mis nog de aanwijsbesluiten uit de periode 2002-2010 (15 objecten)

Hoogachtend,

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Gemeente Hilvarenbeek

Uw e-mail is door de gemeente Hilvarenbeek ontvangen. Indien de e-mail om
een nadere reactie vraagt, ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht.

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het
is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is
en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of
overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot
kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan.
De verzendende gemeente staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele
gebondenheid voor de gemeente tot stand.

Gemeente Hilvarenbeek

2 bijlagen

Geachte heer Dubbelaar,

 

We hebben het ontbrekende besluit gevonden. Hierbij stuur ik u het toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

 

Namens dezen,

 

 

M. Morel

Team Juridische Zaken

 

 

 

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het
is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is
en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of
overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht
ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot
kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan.
De verzendende gemeente staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele
gebondenheid voor de gemeente tot stand.

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Marieke van Vree-Mulders en M. Morel,

Dank voor het toesturen van de beschikking van januari 2005. Helaas is mijn verzoek nog niet afgerond. Ik mis nog een aantal besluiten. Waarschijnlijk zijn ze toch voor 2000 genomen. In ieder geval zoek ik nog naar de besluiten betreffende de volgende adressen:
- Biestsestraat 36
- Diessenseweg 16
- Doelenstraat 35 (RK-begraafplaats)
- Hakvoortseweg 3
- Kapittelstraat 3
- Klein Westerwijksestraat 8 (St. Jozefkapel)
- Koestraat 1
- Tilburgseweg 17
- Tilburgseweg t.o. 35 (Mariakapel De Voort)
- Grenspalen en -stenen Belgische grens
Hoogachtend,

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap