Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Beesel

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Beesel

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap

Geachte Gemeente Beesel,

Ik ben op zoek naar de datum van de aanwijzing als gemeentelijk monument van de volgende objecten:
- Karel Doormanlaan 4 (grafmonumenten RK-begraafplaats)
- Rijksweg 51

Hoogachtend,
Leo Dubbelaar, Cuypersgenootschap

Gemeente Beesel

1 bijlage

Zie bijgaande registratiebevestiging.

Gemeente Beesel

Geachte heer Dubbelaar,

Reagerend op onderstaand verzoek kan ik u als volgt informeren:

- De RK-graven aan de Karel Doormanlaan 4 zijn door de raad op 12 juli 1999 als gemeentelijk monument aangewezen.
- Rijksweg 51 is door de raad op 15 januari 1996 als gemeentelijk monument aangewezen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijk groet,

Miriam Gommans-Janssen |
beleidsmedewerker circulaire economie en erfgoed | team ruimtelijke ontwikkeling

Postbus 4750, 5953 ZK Reuver | Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver |
T 077-474 9233 | F 077- 474 5888 |Werkdagen: maandag t/m donderdag
        

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap <[Woo #724 e-mail]>
Verzonden: vrijdag 26 augustus 2022 00:31
Aan: [Gemeente Beesel vraag e-mailadres]
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Beesel

Geachte Gemeente Beesel,

Ik ben op zoek naar de datum van de aanwijzing als gemeentelijk monument van de volgende objecten:
- Karel Doormanlaan 4 (grafmonumenten RK-begraafplaats)
- Rijksweg 51

Hoogachtend,
Leo Dubbelaar, Cuypersgenootschap

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #724 e-mail]

Is [Gemeente Beesel vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Beesel? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------