Advies verkeerskundige bij uitweg op een kruising - vergunning WABO D22-029711

Theo Rijkenhuizen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Apeldoorn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Apeldoorn,

Op 6/10/2022 13u heeft juriste F. van de Kamp mij uitgelegd waarom tegen de APV en beleid een vergunning WABO D22-029711 is verleend voor een uitweg die o.a. uit gaat komen op een kruising.

Zij verwees hier naar een advies van een verkeerskundige. Ik wilde dat graag inzien. Zij moest eerst nagaan of dit wel openbaar zou zijn. Waarom zou zo'n advies niet openbaar zijn?

Zij zou daar uiterlijk drie weken later op terugkomen. Dat was gisteren 27/10/2022. Ik kreeg geen reactie, ondanks mijn herinnering aan haar.

Ik verzoek u dit advies van de verkeersdeskundige te openbaren en mij toe te zenden.

Hoogachtend,
T.A.A. Rijkenhuizen

Geachte Gemeente Apeldoorn,

De Woo knop herinnert ons eraan, dat u niet op tijd de opgevraagde informatie heeft verstrekt.

U bent inmiddels in gebreke.

Kunt u aangeven wat daar de reden van is.

Hoogachtend,

Theo Rijkenhuizen