afgegeven milieu vergunning voor Kwispel en Co

Sandra Janssen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Eersel

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Eersel,

In de kader WOO ontvang ik graag de afgegeven vergunningen die zijn afgegeven inclusief de voorwaardes waarop de vergunningen zijn verstrekt op de oderstaande locatie:
Grote aardweg 9B
5521RJ Eersel.

Hoogachtend,

Sandra Janssen

Geachte Gemeente Eersel,
Tot op heden heb ik nog niks van de gemeente vernomen, graag ontvangen wij binnen 5 werkdagen een antwoord op de WOO

Hoogachtend,

Sandra Janssen

2 bijlagen

Geachte heer/mevrouw,

 

U heeft op 16 mei 2022 een verzoek in het kader van de Openbaarheid van
bestuur ingediend. In de bijlage vind u onze reactie hierop.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bianca van den Berg

Juridisch beleidsmedewerkster

Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdagochtend.

 

Voor u en onze veiligheid volgen we de adviezen en landelijk beleid van de
RIVM en Rijksoverheid over het coronavirus. Voor meer info verwijzen we u
naar onze website: [1]www.kempengemeenten.nl

 

[2]LOGO Kempengemeenten

 

References

Visible links
1. http://www.kempengemeenten.nl/