Afhandeling bomenkap Krachtighuizerweg 40

Arthur Gerritsen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Putten

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Putten,

Najaar 2020 is vergunning verleend om op bungalowpark Frederiksoord, Krachtighuizerweg 40, 3881PD Putten diverse bomen te kappen.
Gaarne ontvang ik (een kopie van) deze aanvraag en vooral de beschikking hieromtrent met betrekking tot de herplantplicht.
Een en ander mag via d e-mail worden toegestuurd.

Hoogachtend,

Arthur Gerritsen
Krachtighuizerweg 40-3
3881 PD Putten

Huisadres:
Lijsterbeslaan 33
1943 GL Beverwijk

Gemeente Putten

1 bijlage

Met vriendelijke groet,

Gemeente Putten | Fontanusplein 1, 3881 BZ | Postbus 400, 3880 AK | Putten
| www.putten.nl

Heeft u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Wij vragen u ons dit te laten
weten en het bericht te verwijderen.

Gemeente Putten

3 bijlagen

Beste meneer Gerritsen,

In de bijlage treft u aan de informatie waar u om heeft gevraagd. Is dit
voldoende informatie voor u?

Met vriendelijke groet,

Esmaralda Ruizendaal
Medewerker Handhaving
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
T (0341) 359 611
E [1] [Gemeente Putten vraag e-mailadres]

Gemeente Putten | Postbus 400, 3880 AK | Putten | [2]www.putten.nl |
KvK-nummer 08216960
Als u deze e-mail onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u ons hiervan op
de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen.

 

References

Visible links
1. mailto:%20 [Gemeente Putten vraag e-mailadres]
2. http://www.putten.nl/