Afspraken betreffende strook grond aangrenzend aan een perceel

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Heemskerk al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Heemskerk,

Ik wil alle informatie ontvangen betreffende een strook te verhuren grond tussen perceel Jan Ligthartstraat 234 en de OBS de Wissel. Ik wil weten welke afspraken, al dan niet in een contract zijn vastgelegd vanaf de periode ca 1965.

Hoogachtend,
P.W.L. Lensen.
Jan Ligthartstraat 234
1964HZ Heemskerk

Geachte Gemeente Heemskerk,

De Gemeente Heemskerk heeft nog geen beslissing genomen op mijn verzoek in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Afspraken betreffende strook grond aangrenzend aan een perceel, zoals wettelijk verplicht is.

Ik verzoek u mij mede te delen waarom het besluit op het verzoek zo lang uitblijft.

Hoogachtend,

Peter Lensen