Afspraken omtrent huur pand Swadenburgerdam 18-26

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Alphen aan den Rijn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

Gaarne ontvang ik van U alle documenten die intern binnen de gemeente zijn opgesteld en met externe partijen , zoals bijvoorbeeld investerings maatschappij Findex, zijn opgesteld inclusief interne/externe gesprek notities omtrent de huur van het pand aan de Swadenburgerdam 18-26 door de Gemeente Alphen aan den Rijn. Dit in de periode Januari 2023 - Oktober 2023.
Dit is inclusief afspraken omtrent huur contract, prijsstelling en huur periode. Waarbij alle documenten/rapporten gekenmerkt zijn met de datum.
Hoogachtend,

Fred van Vliet

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk mij de documenten te sturen aangaande mijn WOO verzoek.

Dit is een herrinering

Hoogachtend,

Fred van Vliet

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

Gemeente Alphen aan den Rijn

Geachte heer Van Vliet,

 

Op 3 oktober 2023 ontving de gemeente Alphen aan den Rijn uw verzoek om
informatie onder verwijzing naar de Wet open overheid (Woo). Daarover
melden wij u het volgende.

 

Allereerst willen wij excuses maken voor de late reactie op uw e-mail.
Deze is helaas niet direct bij de juiste behandelend medewerker terecht
gekomen.

Daarnaast willen wij u informeren dat uw verzoek inhoudelijk pas in
behandeling genomen kan worden indien u uw verzoek via de correcte wijze
indient.

 

Indienen van uw verzoek

Op grond van artikel 4.1 lid 2 van de Woo kan een verzoek mondeling of
schriftelijk worden ingediend en kan het verzoek elektronisch worden
verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.

Bij gemeente Alphen aan den Rijn kunt u uw verzoek digitaal enkel via het
e-formulier op de website indienen. U kunt uw verzoek niet per e-mail
indienen.

Gemeente Alphen aan den Rijn kan uw verzoek pas in behandeling nemen
indien u uw verzoek via de correcte wijze indient. U kunt uw verzoek per
post indienen of door gebruik te maken van het e-formulier.

 

Contact

Voor vragen over deze brief of het verzoek kunt u contact opnemen met team
Nieuwkomers via [1][mailadres].

 

Ik vertrouw erop u hiermee passend te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

 

Programmamanager Nieuwkomers

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]

Gemeente Alphen aan den Rijn

Geachte heer Van Vliet,

 

Op 3 oktober 2023 ontving de gemeente Alphen aan den Rijn uw verzoek om
informatie onder verwijzing naar de Wet open overheid (Woo). Daarover
melden wij u het volgende.

 

Allereerst willen wij excuses maken voor de late reactie op uw e-mail.
Deze is helaas niet direct bij de juiste behandelend medewerker terecht
gekomen.

Daarnaast willen wij u informeren dat uw verzoek inhoudelijk pas in
behandeling genomen kan worden indien u uw verzoek via de correcte wijze
indient.

 

Indienen van uw verzoek

Op grond van artikel 4.1 lid 2 van de Woo kan een verzoek mondeling of
schriftelijk worden ingediend en kan het verzoek elektronisch worden
verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.

Bij gemeente Alphen aan den Rijn kunt u uw verzoek digitaal enkel via het
e-formulier op de website indienen. U kunt uw verzoek niet per e-mail
indienen.

Gemeente Alphen aan den Rijn kan uw verzoek pas in behandeling nemen
indien u uw verzoek via de correcte wijze indient. U kunt uw verzoek per
post indienen of door gebruik te maken van het e-formulier.

 

Contact

Voor vragen over deze brief of het verzoek kunt u contact opnemen met team
Nieuwkomers via [1][mailadres].

 

Ik vertrouw erop u hiermee passend te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

 

Programmamanager Nieuwkomers

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]

Tim Staal heeft een opmerking geplaatst ()

geachte heer Van Vliet,

Wij kunnen ons voorstellen dat het teleurstellend is dat u te horen krijgt dat u uw verzoek niet kunt indienen via de Woo-Knop bij deze gemeente.

Bij deze kunnen wij u als Team Woo-Knop laten weten dat wij een procedure zijn gestart bij een andere gemeente waarin wij het verplicht gebruik van een specifiek elektronisch formulier op de site van een gemeente aanvechten.

Wij houden gebruikers van de site uiteraard op de hoogte hiervan.

Verder is het zo dat halverwege 2024 een nieuwe wet in werking treedt zodat digitale aanvragen sowieso in behandeling genomen moeten worden, ongeacht de wijze van binnenkomst.

Met vriendelijke groet,
Team Woo-Knop