Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sandra Janssen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Alle correspondentie mbt handhavingsverzoek locatie Grote Aardweg 9 (a,b,c,) te Eersel

Sandra Janssen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Eersel

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het wachten is nu op Sandra Janssen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Eersel,

Uit eerder WOO verzoeken is gebleken dat er een handhavingsverzoek ligt op het adres Grote Aardsweg 9B te Eersel, bedrijf: Kwispel en Co,
Graag ontvang ik het handhavingsverzoek, de status van het verzoek, en alle correspondentie mbt het handhavingsverzoek, tevens de correspondentie en verweer van de eigenaar van deze locatie.
Indien het collega of de raadsleden dit hebben besproken in vergaderingen ontvang ik ook graag de stukken van deze vergaderingen

Hoogachtend,

Sandra Janssen

1 bijlage

Beste Sandra,

 

Ik heb het woo-verzoek van u in behandeling gekregen. Bezwaarmaker is
momenteel in de gelegenheid gesteld om middels een zienswijze te laten
weten of er bezwaren zijn tegen het verstrekken van de door u opgevraagde
informatie.

 

Ondertussen ben ik bezig met het verzamelen en anonimiseren van de
documenten. Mijn vraag aan u is hoe u de stukken wilt ontvangen, digitaal
of uitgeprint. Aan het opvragen van documenten zijn kosten verbonden. Deze
zijn terug te vinden in de Legesverordening 2022 van de gemeente Eersel.

 

Indien u de documenten opgestuurd wil hebben dan verzoek ik u om te laten
weten naar welk adres dit verstuurd mag worden, en of u de documenten in
zwart wit of in kleur wilt ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roxanne Vonk

Juridisch beleidsmedewerkster

Tel: 088-4970423

Bereikbaar op maandag t/m donderdag.

 

Voor u en onze veiligheid volgen we de adviezen en landelijk beleid van de
RIVM en Rijksoverheid over het coronavirus. Voor meer info verwijzen we u
naar onze website: [1]www.kempengemeenten.nl

 

[2]LOGO Kempengemeenten

 

References

Visible links
1. http://www.kempengemeenten.nl/

Geachte Roxanne Vonk,
Graag alle documenten per mail versturen, het mail adres is [email address]

Kunt u ook aangeven welke kosten er in rekening wordt gebracht? Wij willen de bestanden per mail zodat er geen kopieen hoeft worden gemaakt.

Hoogachtend,

Sandra Janssen

Geachte Roxanne Vonk,

Graag de stukken via de mail sturen, het adres is [email address]

Hoogachtend,

Sandra Janssen

Beste Sandra,

Ik krijg onderstaande e-mail/melding. Deze stukken zijn op 1-8-2022 naar het door uw opgegeven e-mail adres gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Roxanne Vonk
Jurist | VTH de Kempen | Afdeling Beleid en Juridisch
Tel: 088-4970423
Bereikbaar op maandag t/m donderdag.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sandra Janssen <[Woo #688 e-mail]>
Verzonden: maandag 22 augustus 2022 09:46
Aan: Roxanne Vonk <[mailadres]>
Onderwerp: Re: Woo-verzoek Grote Aardweg 9B te Eersel

Geachte Roxanne Vonk,

Graag de stukken via de mail sturen, het adres is [mailadres]

Hoogachtend,

Sandra Janssen

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Roxanne Vonk,

Wat is de status van het WOO verzoek

Hoogachtend,

Sandra Janssen

Beste mevrouw Janssen,

Deze stukken zijn op 1-8-2022 naar het door uw opgegeven e-mail adres gestuurd: [mailadres]

Met vriendelijke groet,

Roxanne Vonk
Jurist | VTH de Kempen | Afdeling Beleid en Juridisch
Tel: 088-4970423
Bereikbaar op maandag t/m donderdag.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sandra Janssen <[Woo #688 e-mail]>
Verzonden: maandag 17 oktober 2022 19:18
Aan: Roxanne Vonk <[mailadres]>
Onderwerp: Re: Woo-verzoek Grote Aardweg 9B te Eersel

Geachte Roxanne Vonk,

Wat is de status van het WOO verzoek

Hoogachtend,

Sandra Janssen

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sandra Janssen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.