Alle documentatie, informatie en besluitvorming inzake bouw woontorens Bad locatie

Ad Arens deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

hierbij doe ik het Wob-verzoek om toezending alle tot op heden voorhanden documentatie, informatie en besluitvorming omtrent de voorgenomen bouw van 3 woontorens op de Bad locatie in het Frederik Hendrikpark . Ook toezending van tot nu toe vastgestelde definitieve besluiten.

Hoogachtend,

Ad Arens
Ackersdijckstraat 50
5212GL 's-Hertogenbosch
tel. 0637002448