Alle documentatie, informatie en besluitvorming inzake bouw woontorens Bad locatie

Ad Arens deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

hierbij doe ik het Wob-verzoek om toezending alle tot op heden voorhanden documentatie, informatie en besluitvorming omtrent de voorgenomen bouw van 3 woontorens op de Bad locatie in het Frederik Hendrikpark . Ook toezending van tot nu toe vastgestelde definitieve besluiten.

Hoogachtend,

Ad Arens
Ackersdijckstraat 50
5212GL 's-Hertogenbosch
tel. 0637002448