alle documentatie van de afgelopen 10 jaar tussen Vvho osterduinen en de gemeente Noordenveld

T. Jansen deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Noordenveld

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Na mijn eerdere verzoek , dat volgens de ambtenaar alleen van 2022 documentatie was?
Hier een nieuw verzoek en uitgebreider.
Ik verzoek u ,: om alle documentatie tussen het bestuur Vvho oosterduinen en de gemeente Noordenveld van de laatste 10 jaar.
Hieronder versta ik: emailberichten , watts app, schriftelijke berichten/schrijven , getypt en geschreven, sms bericht, kortom alles wat er is.

Tevens in dit verzoek ook alle documentatie, berichten enz tussen de gemeente Vvho en de vitale vakantieparken Drenthe.

Hoogachtend,

T. Jansen

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.

Geachte Gemeente Noordenveld,
U verzoek om specificatie van mijn verzoek.
Alle email en briefwisseling wattsappjes tussen de Vvho en gemeente inzake de transitie, de handhaving,
de bebouwing, het bosbeheer, etc.
Het streefbeeld niet.

Hoogachtend,

T. Jansen

Geachte Gemeente Noordenveld,
Zoals afgesproken met Erik heeft u meer tijd gekregen om het Woo verzoek te beantwoorden.
31 januari lijkt me dat u voldoende tijd heeft gekregen zoals afgesproken was om de documenten bijeen te zoeken. Indien u echter meer tijd nodig heeft hoor ik het graag van u.
Na 31 januari is anders de ingebrekestelling.

Hoogachtend,

T. Jansen

Geachte Gemeente Noordenveld,
U heeft aangegeven dat er een zienswijze door de belanghebbenden is ingediend, dus wacht af tot deze behandeld zijn.

Hoogachtend,

T. Jansen

Geachte Gemeente Noordenveld,

Er was een zienswijze ingediend op dit Woo verzoek.Dat is alweer enige tijd geleden .wanneer kan ik de documenten van je verwachten?

Hoogachtend,

T. Jansen

Geachte Gemeente Noordenveld,
Bedankt voor uw mail ,dan wacht ik nog even af.
Hopelijk is het bestuurlijk afstemmen binnen 10 dagen gereed.
Daar het Woo verzoek al geruime tijd de wettelijke termijn overschreden heeft.
Inhoudelijk hebben we de beantwoording van de zienswijze bijna afgerond. We moeten dit ook nog bestuurlijk afstemmen. De route daarvoor is mij nu nog niet bekend. Zodra we dit bestuurlijk hebben afgestemd kunnen we jou de documenten toesturen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

T. Jansen

Geachte Gemeente Noordenveld,
De wachttijden van het woo verzoek zijn ruimschoots overtreden.
Ik wacht nog tot 15 mei daarna volgt er een ingebrekestelling met dwangsom .

Hoogachtend,

T. Jansen

T. Jansen heeft een opmerking geplaatst ()

Ingebrekestelling naar de gemeente verstuurd op 26 mei 2023.