alle documentatie van de afgelopen 10 jaar tussen Vvho osterduinen en de gemeente Noordenveld

In afwachting van een antwoord van Gemeente Noordenveld, ze zouden zo spoedig mogelijk moeten besluiten en normaal gesproken uiterlijk op (details).

Geachte Gemeente Noordenveld,
Na mijn eerdere verzoek , dat volgens de ambtenaar alleen van 2022 documentatie was?
Hier een nieuw verzoek en uitgebreider.
Ik verzoek u ,: om alle documentatie tussen het bestuur Vvho oosterduinen en de gemeente Noordenveld van de laatste 10 jaar.
Hieronder versta ik: emailberichten , watts app, schriftelijke berichten/schrijven , getypt en geschreven, sms bericht, kortom alles wat er is.

Tevens in dit verzoek ook alle documentatie, berichten enz tussen de gemeente Vvho en de vitale vakantieparken Drenthe.

Hoogachtend,

T. Jansen

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.

Geachte Gemeente Noordenveld,
U verzoek om specificatie van mijn verzoek.
Alle email en briefwisseling wattsappjes tussen de Vvho en gemeente inzake de transitie, de handhaving,
de bebouwing, het bosbeheer, etc.
Het streefbeeld niet.

Hoogachtend,

T. Jansen