Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Bruins Slot bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Alle informatie betreft het onderhoud Staalbergven

M. Bruins Slot deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Oisterwijk

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het wachten is nu op M. Bruins Slot om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Oisterwijk,

Graag zal ik alle stukken willen ontvangen over de laatste stand van zaken van de chloorbaden Staalbergven. Ook graag de stukken waaruit blijkt dat zomer 2023 de chloorbaden weer open gaan.

Hoogachtend,

Marc Bruins Slot

Gemeente Oisterwijk

1 bijlage

Geachte heer Bruins Slot,

 

Uw verzoek

Per elektronisch bericht heeft u een verzoek om informatie op ingediend
bij de gemeente Oisterwijk. Met dit bericht laat ik u weten dat wij uw
verzoek hebben ontvangen op 15 maart 2023. Uw verzoek is in ons systeem
geregistreerd onder nummer 1005538. U heeft het volgende verzoek
ingediend: “Graag zal ik alle stukken willen ontvangen over de laatste
stand van zaken van de chloorbaden Staalbergven. Ook graag de stukken
waaruit blijkt dat zomer 2023 de chloorbaden weer open gaan.”

 

Verzoek te algemeen

Uw vraag is te algemeen om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Ik
verzoek u daarom om binnen 14 dagen na datum van dit bericht de specifieke
aangelegenheid of het specifieke document waar u naar op zoek bent aan mij
te laten weten. Als u niet binnen deze termijn reageert, kunnen wij uw
verzoek niet in behandeling nemen.

 

Uw reactie kunt u sturen naar [1] [Gemeente Oisterwijk vraag e-mailadres] onder vermelding
van zaaknummer 1005538.

 

Indien u hulp nodig hebt met dit preciseren van uw verzoek, help ik u
daarbij graag. U kunt hiervoor schriftelijk of telefonisch contact opnemen
via dit e-mailadres  of via het telefoonnummer van de gemeente Oisterwijk,
013 529 1311. Ik laat u na ontvangst van uw reactie weten of uw verzoek in
behandeling wordt genomen.

 

Op voorhand informatie

Naar aanleiding van uw verzoek kunnen wij u wel al het volgende mededelen.
De chloorbaden in het Staalbergven zullen niet meer open gaan. Ik verwijs
u naar het nieuwsbericht op onze website,
[2]https://www.oisterwijk.nl/oisterwijk-moe...,
en naar de Raadsinformatiebrief die hierover door het college aan de
gemeenteraad is verzonden.  Deze treft u als bijlage bij deze e-mail aan
en is te vinden op
[3]https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/do...

 

Wellicht zijn uw vragen hiermee voldoende beantwoord. In dat geval verzoek
ik u mij dat binnen een week na vandaag te laten weten.

 

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn,

 

Met vriendelijke groet,

 

Wannes Rombouts

juridisch medewerker juridische zaken

afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid

Gemeente Oisterwijk

aanwezig: dinsdag tot en met vrijdag 

 

References

Visible links
1. mailto: [Gemeente Oisterwijk vraag e-mailadres]
2. https://www.oisterwijk.nl/oisterwijk-moe...
3. https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/do...

Gemeente Oisterwijk

2 bijlagen

Geachte heer Bruins Slot,
 
Per e-mail van 15 maart 2023 heeft u een informatieverzoek ingediend op
basis van de Wet open overheid. U vraagt “alle stukken willen ontvangen
over de laatste stand van zaken van de chloorbaden Staalbergven. Ook graag
de stukken waaruit blijkt dat zomer 2023 de chloorbaden weer open gaan.”
 
Het is ons niet geheel duidelijk welke documenten u wilt ontvangen.
Alvorens wij u vragen dit verduidelijken, kunnen wij u op voorhand als
volgt informeren.
 
De chloorbaden ter plaatse van het Staalbergven zullen niet meer opengaan.
De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met de bijgevoegde
raadsinformatiebrief, die ik u hierbij ter kennisname toestuur. Op de
website van de gemeente Oisterwijk is aangegeven dat alleen in het ven
gezwommen kan worden.
[1]https://www.oisterwijk.nl/oisterwijk-moe...
 
De gemeente beraad zich nog over hoe het zwemmen ter plaatse van
Staalbergven in de toekomst vormgegeven zal worden. Hierover is nog niets
bekend.
 
Wellicht is uw vraag hiermee voldoende beantwoord. Ik verzoek u mij dat
dan te laten weten. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoek ik u binnen
twee weken na de datum van deze e-mail nader aan te geven welk soort
informatie of stukken u precies zoekt (artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet
open overheid).
 
Als u nog vragen heeft over dit bericht kunt u ook telefonisch contact met
mij opnemen via het algemene nummer van de gemeente Oisterwijk, 013 529
1311.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Nicole van Helvoirt
Beleidsmedewerker cultuur, spelen en sport
Gemeente Oisterwijk
 
Aanwezig: ma, di, wo en do.
 
De gemeente Oisterwijk werkt alleen op afspraak.
U maakt een afspraak via [2]www.oisterwijk.nl of u belt: (013 529 13 11)
 
[3]LinkedIn | [4]Instagram | [5]Facebook | [6]Twitter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M. Bruins Slot <[Woo #1139 e-mail]>
Verzonden: woensdag 15 maart 2023 11:10
Aan: Gemeente < [Gemeente Oisterwijk vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Alle informatie betreft het onderhoud Staalbergven
 
Geachte Gemeente Oisterwijk,
 
Graag zal ik alle stukken willen ontvangen over de laatste stand van zaken
van de chloorbaden Staalbergven. Ook graag de stukken waaruit blijkt dat
zomer 2023 de chloorbaden weer open gaan.
 
Hoogachtend,
 
Marc Bruins Slot
 
-------------------------------------------------------------------
 
Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[7][Woo #1139 e-mail]
 
Is [8] [Gemeente Oisterwijk vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid
van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Oisterwijk? Laat ons het weten of
geef ons het juiste adres door via dit formulier:
[9]https://www.woo-knop.nl/change_request/n...
 
Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
[10]https://www.woo-knop.nl/help/officers
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. https://www.oisterwijk.nl/oisterwijk-moe...
2. http://www.oisterwijk.nl/
3. https://nl.linkedin.com/company/gemeente...
4. https://www.instagram.com/gemeenteoister...
5. https://www.facebook.com/gemeenteoisterw...
6. https://twitter.com/gem_oisterwijk
7. mailto:[Woo #1139 e-mail]
8. mailto: [Gemeente Oisterwijk vraag e-mailadres]
9. https://www.woo-knop.nl/change_request/n...
10. https://www.woo-knop.nl/help/officers

Geachte Helvoirt, Nicole van,

Graag zal ik de correspondentie willen ontvangen om te zien welke besluitvorming ten grondslag ligt aan het sluiten van de chloorbaden. Op welke informatie is dit besluit genomen.

Hoogachtend,

M. Bruins Slot

Gemeente Oisterwijk

1 bijlage

Geachte Dhr. Bruins Slot,

 

Graag zou ik, telefonisch, even contact met u willen om uw vraag helder te
krijgen en er gericht gezocht kan worden naar de juiste stukken.

 

Zou u daarvoor contact met mij willen opnemen of uw telefoonnummer door
willen geven.

 

Alvast hartelijk dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nicole van Helvoirt

Beleidsmedewerker cultuur, spelen en sport

Gemeente Oisterwijk

 

Aanwezig: ma, di, wo en do.

 

De gemeente Oisterwijk werkt alleen op afspraak.

U maakt een afspraak via [1]www.oisterwijk.nl of u belt: (013 529 13 11)

 

[2]LinkedIn | [3]Instagram | [4]Facebook | [5]Twitter

 

 

References

Visible links
1. http://www.oisterwijk.nl/
2. https://nl.linkedin.com/company/gemeente...
3. https://www.instagram.com/gemeenteoister...
4. https://www.facebook.com/gemeenteoisterw...
5. https://twitter.com/gem_oisterwijk

Gemeente Oisterwijk

1 bijlage

Geachte heer Bruins Slot,

Op 15 maart 2023 ontvingen wij uw verzoek op grond van de Wet open overheid.

De nadere toelichting hierop vindt u in de brief in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Nicole van Helvoirt
Beleidsmedewerker cultuur, spelen en sport
Gemeente Oisterwijk

Aanwezig: ma, di, wo en do.

De gemeente Oisterwijk werkt alleen op afspraak.
U maakt een afspraak via www.oisterwijk.nl of u belt: (013 529 13 11)

LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Bruins Slot bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.