Alle informatie over de besluitvorming betreffende de gemengde huisvesting van statushouders in Woonzorgcentrum De Noorderkroon in Roden

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Noordenveld al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Noordenveld,

Graag ontvang ik van u alle informatie over het overleg tussen gemeente Noordenveld en Woonborg dat leidde tot het besluit tot gemengde huisvesting van statushouders in woonzorgcentrum De Noorderkroon in Roden. Zoals: datum en inhoud eerste verzoek en of gesprek, eerste overleg, verslagen van volgende bijeenkomsten/vergaderingen, onderzoek van alternatieve huisvesting, van vergelijkbare projecten met gemengde huisvesting in andere gemeenten, beschrijving van juridische en sociale knelpunten, de uiteindelijke besluiten, het sociaal beheerplan, de doelstelling voor de statushouders en een verantwoording van de werkwijze zonder overleg met belanghebbenden.

Hoogachtend,

M. Onneweer

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.