Geachte Gemeente Noordenveld,
Dien ik een Woo-verzoek ik om alle communicatie op te vragen tussen mevrouw Gottlieb over de afgelopen 15 jaar.
Ik zal dit verzoek verduidelijken:,
Met communicatie bedoel ik, alle papieren/verslagen/smsjes/ opgenomen telefoongesprekken/e mail en andere vormen van communicatie wat er is tussen de gemeente (ook welzijnswerk enzovoort) en mevrouw Gottlieb, haar moeder en mogelijk haar jurist/advocaat. en alle briefwisselingen, e mailverkeer, sms, tussen de gemeente en de politie Drenthe over mevrouw Gottlieb,

Hoogachtend,

T. Jansen

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.