Alle verleende en niet verleende bouwvergunningen/ omgevingsvergunningen Oosterduinen Norg

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Noordenveld al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Noordenveld,

Via deze weg dien ik een WOO-verzoek in waarbij ik inzage wil hebben in alle verleende en niet verleende bouwvergunningen/ omgevingsvergunningen voor de Oosterduinen vanaf het jaar 2000 waarbij inzichtelijk is:
- datum aanvraag;
- datum publicatie;
- datum verlening/ weigering;
- reden verlening/ weigering;
- totaal bebouwd oppervlak woning en bijgebouwen voor en na verlening bouwvergunning/ omgevingsvergunning;
- inhoud woning voor en na verlening bouwvergunning/ omgevingsvergunning.

Graag zie ik de documenten/ overzicht digitaal tegemoet. Mochten er kosten gemaakt moeten worden, dan word ik hier graag van tevoren op de hoogte van gesteld worden.

Hoogachtend,

Johann Vogel

9 bijlagen

Goedemorgen heer Vogel,

Uw verzoek is zeer algemeen geformuleerd. Op basis van uw verzoek kan ik
niet achterhalen welke documenten u precies zou willen ontvangen.
In het kader artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet Open Overheid wil ik u
vragen om binnen twee weken, dus uiterlijk vóór 23 mei 2023, mij een
nadere duiding te geven van uw verzoek, bijvoorbeeld locatiegegevens
omtrent uw verzoek.

Mocht u voor de gestelde termijn geen verduidelijking ontvangen hebben,
dan stel ik uw verzoek buiten behandeling op grond van artikel 4.1, zesde
lid, Wet Open Overheid.

Met vriendelijke groet,
?
Rik Koster
Adviseur VTH
088 - 050 82 87
[mailadres]

Met vriendelijke groet,​

[1]088 - 050 82 87
Rik Koster [2][mailadres]
Adviseur VTH [3]gemeentehuis van de gemeente Noordenveld Raadhuisstraat 1
9301 AA Roden
[4]Twitter [5]Facebook [6]YouTube [7]LinkedIn [8]Website

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: J. Vogel <[Woo #1152 e-mail]>
Verzonden: donderdag 27 april 2023 15:44
Aan: Postbus <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Alle verleende en niet verleende bouwvergunningen/ omgevingsvergunningen
Oosterduinen Norg

[U ontvangt vaak geen e-mail van [Woo #1152 e-mail].
Informatie over waarom dit belangrijk is op
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...

Geachte Gemeente Noordenveld,

Via deze weg dien ik een WOO-verzoek in waarbij ik inzage wil hebben in
alle verleende en niet verleende bouwvergunningen/ omgevingsvergunningen
voor de Oosterduinen vanaf het jaar 2000 waarbij inzichtelijk is:
- datum aanvraag;
- datum publicatie;
- datum verlening/ weigering;
- reden verlening/ weigering;
- totaal bebouwd oppervlak woning en bijgebouwen voor en na verlening
bouwvergunning/ omgevingsvergunning;
- inhoud woning voor en na verlening bouwvergunning/ omgevingsvergunning.

Graag zie ik de documenten/ overzicht digitaal tegemoet. Mochten er kosten
gemaakt moeten worden, dan word ik hier graag van tevoren op de hoogte van
gesteld worden.

Hoogachtend,

Johann Vogel

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #1152 e-mail]

Is [Gemeente Noordenveld vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor
Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Noordenveld? Laat ons
het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:088%20-%20050%2082%2087
2. mailto:[mailadres]
3. gemeentehuis van de gemeente Noordenveld
https://www.google.nl/maps/place/Raadhui...
4. Twitter
https://twitter.com/noordenveld
5. Facebook
https://www.facebook.com/gemeentenoorden...
6. YouTube
https://www.youtube.com/user/GemeenteNoo...
7. LinkedIn
https://nl.linkedin.com/company/gemeente...
8. Website
http://www.noordenveld.nl/

Geachte Rik Koster,

Het verzoek betreft alle adressen in de Oosterduinene die onderdeel uitmaken van de transitie van recreatie naar permanente bewoning. Dus het gaat om alle adressen aan de Oosterduinen A, B, C, D, E, F en Z.

Graag wil ik per adres inzichtelijk hebben of er een bouwvergunning/ omgevingsvergunning is aangevraagd. Als dit het geval is wil ik de gegevens weten die in het oorspronkelijke verzoek staan. Dit betreft alle bouwvergunningen/ omgevingsvergunningen vanaf het jaar 2000 tot en met heden.

Hoogachtend,

J. Vogel

Hallo,

 

Op dit moment ben ik afwezig, maandag 22 mei 2023 ben ik weer aanwezig.

 

Met vriendelijke groet,
Rik Koster