Argumentatie omtrent keuzes met betrekking tot uitbreiding Het Kwartier

Paul van Loon deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Vught

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Vught al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Vught,

Graag dien ik een WOB verzoek in ten behoeve van inzage in alle documentatie die op één of andere manier bijgedragen hebben in de selectie van de drie opties met betrekking tot uitbreiding van het Kwartier en inzicht geven hoe u gekomen bent tot een voorkeur voor optie 3.

Concreet vraag ik u om (een kopie van) de volgende informatie bij of onder u:
Alle communicatie tussen u en andere belanghebbenden over uitbreiding van het Kwartier. Met belanghebbenden wordt gedoeld op alle overheidsorganisaties, -partijen en aan haar gelieerde instanties, alsook alle bedrijven, instituten, belangenorganisaties, overige organisaties en individuen. Met name wil ik die informatie ontvangen om een eerlijk antwoord te krijgen op de volgende vragen:
• Waarom is gezocht naar andere locaties dan het Kwartier?
• Welke alternatieve locaties zijn daarbij allemaal bekeken?
• Hoe bent u tot die keuze van potentiële locaties gekomen?
• Waarom is uiteindelijk alleen Oplossing 3 als optie buiten het Kwartier gepresenteerd?
• Welke criteria heeft u gehanteerd om tot de conclusie te komen dat Optie 3 de voorkeur heeft?

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat tevens bij één of meer andere bestuursorganen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste orgaan. Ik ontvang hier dienovereenkomstig graag bericht over.
Specifiek vraag ik u om de volgende documenten:
• Alle e-mails, inclusief bijlagen.
• Beleidsstukken en besluiten, waaronder voorbereidingsbesluiten.
• Rapporten, onderzoeken en analyses.
• Ingekomen en uitgestuurde brieven.
• Verslagen/notulen van bijeenkomsten, inclusief agendastukken.

Bij voorbaat dank.

Paul van Loon
Loonsebaan 86
5263 CP Vught
[email address]

Gemeente Vught

Geachte heer, mevrouw,

 

Bedankt voor uw bericht. Wij hebben het in goede orde ontvangen.

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Vught

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

[1]Proclaimer gemeente Vught

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. https://vught.nl/toegankelijkheid-en-pro...