Asbest rapporten

Dijkhuis deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Delfzijl

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Delfzijl al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Delfzijl,
Bij deze wil ik graag opvragen alle asbest rapporten en vrijgaven van Karspelpad 8 Farmsum.
Als besproken 26 september 14.00 met J.Larmeyer gemeente delfzijl.

Hoogachtend,

Dijkhuis

Beste mailer,

Hartelijk dank voor uw bericht. Dit is een automatisch antwoord.

Wat gebeurt er nu?

Wij sturen uw mail door naar het betreffende team. Daarna behandelt een
medewerker uw bericht.

Hebt u vragen?

Bel ons dan op 14 0596 (zonder netnummer).

U kunt veel informatie ook vinden op www.eemsdelta.nl.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Eemsdelta