Asielzoekers aan de boskloane in drogeham

Jetze deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Achtkarspelen

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Achtkarspelen al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Achtkarspelen,
Ik wil graag weten of het waar is dat op het terein waar de huurwoningen gesloopt worden aan de boskloane in drogeham units komen waar asielzoekers worden ondergebracht .

Graag toelichting op dit verhaal

Hoogachtend,
J koster

Gemeente Achtkarspelen

Beste meneer Koster, 

We hebben uw e-mail ontvangen en gaan ermee aan de slag. 

Met vriendelijke groet, 
Gemeente Achtkarspelen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jetze <[Woo #699 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 07:16
Aan: Gemeente Achtkarspelen <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Asielzoekers aan de boskloane in drogeham

Geachte Gemeente Achtkarspelen,
Ik wil graag weten of het waar is dat op het terein waar de huurwoningen gesloopt worden aan de boskloane in drogeham units komen waar asielzoekers worden ondergebracht .

Graag toelichting op dit verhaal

Hoogachtend,
J koster

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #699 e-mail]

Is [Gemeente Achtkarspelen vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Achtkarspelen? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------