Beleid Tozo 1

NML Jansen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Amersfoort

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Amersfoort al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Amersfoort,

Aangezien ik een bedrag terug moet betalen voor de Tozo 1 wil ik graag het beleid inzien. Eerder heb ik gebeld met de gemeente Amersfoort inzake een stagevergoeding die ik ontving doordat ik een nieuwe studie was begonnen na het omvallen van mijn bedrijf. In dit gesprek is mij aangegeven dat ik deze vergoeding niet op hoefde te geven aangezien deze studie mijn positie op de arbeidsmarkt verterkt. Nu ik een bezwaar wil maken kom ik nergens het beleid of de wet- en regelgeving van de Tozo 1 tegen waar ik bezwaar op kan maken.
Bij deze het verzoek deze stukken in te kunnen zien.

Hoogachtend,

Nicolette Jansen

Geachte Gemeente Amersfoort,

De eerste wettelijke termijn van 4 weken is (ruim) verstreken zonder dat ik een uitstelbrief/ email heb ontvangen. Bij deze dan ook mijn verzoek om een formele uitstelbrief te ontvangen.

Hoogachtend,

NML Jansen