Beleid Tozo 1

In afwachting van een antwoord van Gemeente Amersfoort, ze zouden zo spoedig mogelijk moeten besluiten en normaal gesproken uiterlijk op (details).

Geachte Gemeente Amersfoort,

Aangezien ik een bedrag terug moet betalen voor de Tozo 1 wil ik graag het beleid inzien. Eerder heb ik gebeld met de gemeente Amersfoort inzake een stagevergoeding die ik ontving doordat ik een nieuwe studie was begonnen na het omvallen van mijn bedrijf. In dit gesprek is mij aangegeven dat ik deze vergoeding niet op hoefde te geven aangezien deze studie mijn positie op de arbeidsmarkt verterkt. Nu ik een bezwaar wil maken kom ik nergens het beleid of de wet- en regelgeving van de Tozo 1 tegen waar ik bezwaar op kan maken.
Bij deze het verzoek deze stukken in te kunnen zien.

Hoogachtend,

Nicolette Jansen