Beleidsnotities bouwlocaties flexwoningen in gemeente Oss

Erwin School deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Oss

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Oss.

Geachte Gemeente Oss,

Ik verzoek u om alle informatie (opnamen, documentatie, whatsapp gesprekken en andere digitale communicatie) aanwezig, betreffende flexwoningen sportterrein Bergsche Hoeve te Oss (voormalig sportterrein SV Ruwaard) en diens omgeving.

Bij deze doe ik een beroep op de WOB met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017 betreffende:
Beleidsnotities besproken betreffende alle bouwlocaties van flexwoningen in gemeente Oss.

Hoogachtend,
Erwin School

Gemeente Oss

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zorgen ervoor dat deze op de goede afdeling terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oss

 

Wilt u meer weten over de gemeente Oss? Kijk dan op www.Oss.nl<http://www.oss.nl//ohttp://www.oss.nl/>

Wij zijn trots op Oss en laten dat graag zien!

www.datisoss.nl<http://www.datisoss.nl//ohttp://www.dati...>

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij zit.

Gemeente Oss

3 bijlagen

Geachte heer School,

 

Bijgaand treft u aan onze reactie op uw digitaal ingediende Wob-verzoek.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Afdeling Juridische Zaken

[1]image002

-----------------------------
Raadhuislaan
2

Postbus 5

5340 BA Oss [3]image003.png

Telefoon 14
0412

[2]www.oss.nl
-----------------------------

 

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of
naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij
zit.

References

Visible links
2. http://www.oss.nl/
3. https://www.oss.nl/globalgoals

Gemeente Oss

4 bijlagen

Geachte heer School,

 

Bijgaand het mailbericht dat wij gisteren u hebben gezonden, maar waarop
wij van de doelserver nog geen bericht van ontvangst hebben ontvangen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Elmy Rücker

Juridisch Adviseur

(0412) 62 94 75

 

[1]image002

-----------------------------
Raadhuislaan
2

Postbus 5

5340 BA Oss [3]image003.png

Telefoon 14
0412

[2]www.oss.nl
-----------------------------

 

Van: Rücker, Elmy
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 14:52
Aan: '[Wob #572 e-mail]' <[Wob #572 e-mail]>
Onderwerp: digitaal ingediend Wob-verzoek

 

Geachte heer School,

 

Bijgaand treft u aan onze reactie op uw digitaal ingediende Wob-verzoek.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Afdeling Juridische Zaken

[4]image002

-----------------------------
Raadhuislaan
2

Postbus 5

5340 BA Oss [6]image003.png

Telefoon 14
0412

[5]www.oss.nl
-----------------------------

 

References

Visible links
2. http://www.oss.nl/
3. https://www.oss.nl/globalgoals
5. http://www.oss.nl/
6. https://www.oss.nl/globalgoals