BEOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen m.b.t. Wabonummer: D22/029711

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Theo Rijkenhuizen

Geachte Gemeente Apeldoorn,
Betreft: Woo-verzoek BEOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen m.b.t. Wabonummer: D22/029711.
Omschrijving: Binnen het uitwegvergunningproces wordt bovenstaand formulier gebruikt om tot een advies te komen door de vakspecialist, zie bijgevoegd document behorend bij een ander besluit. Onderstaande heeft dit document opgevraagd m.b.t. Wabonummer: D22/02971. Terwijl het doorgaans zo netjes wordt opgestuurd wil men deze ineens bij dit besluit niet openbaren.
Verzoekers: bewoners Tangostraat 19. Theo Rijkenhuizen, Tangostraat 19, 7323 SZ APELDOORN.
Datum verzoek: 14/06/2022
Urgentie: binnen de termijn
Bijlagen: mail verzoek en BEOORDELINGSFORMULIER bij ander uitwegbesluit (deze zijn helaas niet toe te voegen aan dit formulier)

Geachte WOB verzoekteam gemeente Apeldoorn,

Het is van groot belang dat alle burgers de wijze waarop de behandelaar tot het advies komt om wel of geen vergunning te verlenen wordt geopenbaard. De gemeente heeft in haar beleid transparant te willen zijn. Daar is opnieuw geen sprake van. De reden laat zich raden.

Verzoek:
Wilt u het BEOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen m.b.t. Wabonummer: D22/029711 openbaren en ons toesturen op basis van de WOB? Uiteraard kan dat geanonimiseerd.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Mr. Drs. Theo Rijkenhuizen
Tangostraat 19
7323 SZ Apeldoorn

Theo Rijkenhuizen

Geachte Gemeente Apeldoorn,

U hebt niet binnen 4 weken gereageerd op mijn Woo verzoek.

Zou u zo netjes willen zijn mij het verzochte document in ieder geval binnen twee weken toe te sturen.

Het is een usance dat bij correcte afhandeling van vergunningverlening uitwegen dit formulier wordt ingevuld. Ik begrijp niet waarom uw reactie dan zo lang op zich laat wachten.

Hoogachtend,

Theo Rijkenhuizen

Theo Rijkenhuizen heeft een opmerking geplaatst ()

95 % zwartgelakt ontvangen. Uit het tabelletje dat er nog in stond kon je zo al opmaken dat het VALS was ingevuld teneinde een onjuist besluit te gunnen.