BEOORDELINGSFORMULIEREN en VIER OGEN verslagen

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente Apeldoorn inzake hun besluit op dit verzoek.

Geachte Gemeente Apeldoorn,

BEOORDELINGSFORMULIEREN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING UITRIT en de VIER OGEN verslagen bij wabonummers D19/021058 en D19/020866.

Wilt u deze openbaren en mij toezenden.
per mail of post

Hoogachtend,
Theo RIjkenhuizen
Tangostraat 19
7323 SZ Apeldoorn
[email address]

Geachte Gemeente Apeldoorn,

Geef dit ajb door aan degene die de bezwaarprocedure behandelt.

Ik dien bij deze bezwaar in tegen uw beslissing op mijn Woo-verzoek 'BEOORDELINGSFORMULIEREN en VIER OGEN verslagen' bij Gemeente Apeldoorn.

Hoogachtend,

Theo Rijkenhuizen