BEOORDELINGSFORMULIEREN en VIER OGEN verslagen

Theo Rijkenhuizen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Apeldoorn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Apeldoorn,

BEOORDELINGSFORMULIEREN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING UITRIT en de VIER OGEN verslagen bij wabonummers D16/012450 en D17/015605 en D18/018444

Wilt u deze openbaren en mij toezenden.
per mail of post
Hoogachtend,
Theo RIjkenhuizen
Tangostraat 19
7323 SZ Apeldoorn