BEOORDELINGSFORMULIEREN en VIER OGEN verslagen

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Apeldoorn,

BEOORDELINGSFORMULIEREN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING UITRIT en de VIER OGEN verslagen bij wabonummers D16/012450 en D17/015605 en D18/018444

Wilt u deze openbaren en mij toezenden.
per mail of post
Hoogachtend,
Theo RIjkenhuizen
Tangostraat 19
7323 SZ Apeldoorn