BEOORDELINGSFORMULIEREN en VIER OGEN verslagen vijf wabonrs

In afwachting van een antwoord van Gemeente Apeldoorn, ze zouden zo spoedig mogelijk moeten besluiten en normaal gesproken uiterlijk op (details).

Geachte Gemeente Apeldoorn,

BEOORDELINGSFORMULIEREN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING UITRIT en de VIER OGEN verslagen bij wabonummers D21/027652, D20/023861, D22/028983, D21/028521, D22/029979

Wilt u deze openbaren en mij toezenden.
per mail of post

Hoogachtend,
Theo Rijkenhuizen