Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je clm majoor bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

beslissing op bezwaar inzake overkapping De Grote Geer gelegen aan Snoeksloot 52-54 te Houten

Wij verwachten dat clm majoor het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Houten,

Betreft: Verleende vergunning overkapping gelegen Snoekloot 52-54 te Houten (uw kenmerk 758364).

Afgelopen 21 maart 2022 heeft een hoorzitting plaatsgevonden van de bezwaarschriftencommissie over bovengenoemde kwestie.
Graag ontvang ik alle beschikbare informatie over deze kwestie vanaf 21 maart 2022, in welke vorm dan ook.

Hoogachtend,
Kees Majoor
Snoeksloot 62 te Houten
tel 0306352864

Gemeente Houten

Beste lezer,

 

Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw mail.

Wij nemen deze met de grootste zorg in behandeling.

 

Dit is een automatisch verzonden bericht.

Wilt u hierop reageren? Noem dan in uw mail het onderwerp en/of de naam
van uw contactpersoon bij de gemeente.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Houten

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je clm majoor bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.