Besluit instelling blauwe zones parkeren Roombeek en Schuttersveld

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Enschede al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Enschede,

Graag ontvang ik het Besluit instelling blauwe zones parkeren Roombeek en Schuttersveld, inclusief het daarbij behorende beleid. Dit besluit stond niet in de openbare besluitenlijst.

Hoogachtend,

Geert Haisma
[email address]

Gemeente Enschede

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij bevestigen wij dat uw mail aan de Gemeente Enschede in goede orde
ontvangen is.

Dit is een geautomatiseerd bericht. Op dit bericht kunt u niet reageren.

 

Let op: heeft u zojuist bewijsstukken die horen bij uw bijstandsaanvraag,
aanvraag bijzondere bijstand of voor de inkomstenverrekening aan ons
gemaild?

Wist u dat u deze ook zelf eenvoudig in Mijn loket kunt uploaden?

Na het inloggen met DigiD kunt u de documenten toevoegen aan uw
openstaande zaak.

Wij hebben dan de stukken direct op de juiste plek en hierdoor wordt het
afhandelen van uw aanvraag een stuk makkelijker en sneller.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Enschede