besluitvorming woningbouw voormalige gymzaal Vlietstraat

B.A. den Toom deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Altena

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Altena,

1. Wij willen graag alle informatie en afspraken inzien rondom de totstandkoming van het besluit te gaan bouwen op de locatie van de voormalige gymzaal aan de Vlietstraat in Sleeuwijk (ook vanuit voormalige gemeente Werkendam).
2. Wij willen graag alle informatie hebben omtrent de gemaakte afweging ten aanzien van de inrichting van de leefomgeving op en rond het genoemde perceel.
3. Tevens willen wij alle informatie rondom de totstandkoming van de toedeling/toekomstige verkoop van het perceel aan de initiatiefnemer van het hospice.

Hoogachtend,

B.A. den Toom

Gemeente Altena

Geachte heer, mevrouw,

 

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen, deze wordt in behandeling
genomen. Als er meer informatie nodig is voor de afhandeling nemen wij
contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Altena

Gemeente Altena

Geachte heer/mevrouw Den Toom,

 

Uw mail met als onderwerp verzoek informatie besluitvorming woningbouw
voormalige gymzaal Vlietstraat hebben wij op 18 mei 2022 ontvangen en
geregistreerd onder zaak nummer 2022-017558

 

De mail is doorgezonden naar het team Bestuursondersteuning en door mij in
behandeling genomen. Wij streven naar een spoedige afhandeling van uw
verzoek.

Wij verzoeken u of u ons uw directe contactgegevens zoals een
telefoonnummer kunt verstrekken, zodat wij hier indien wij nog vragen
hebben over uw verzoek langs die weg contact kunnen opnemen.

 

Kunt u tevens met betrekking tot onderdeel 3 van uw verzoek, waarin u
verzoekt om alle informatie rondom de totstandkoming van de
toedeling/toekomstige verkoop van het perceel aan de initiatiefnemer van
het hospice, aangeven of het hier alleen de directe communicatie betreft
tussen de gemeente en de initiatiefnemer of dat u verzoek tevens de
interne communicatie binnen de gemeente Altena over dit onderwerp betreft.

 

In afwachting van uw bericht.

 

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Geachte Franck-Pouw, Raïne,

Directe contactgegevens
B.A. den Toom
06-24745947

Voor wat betreft vaar 3 graag beide.

Hoogachtend,

B.A. den Toom

Gemeente Altena

Ik ben afwezig tot 30 mei 2022. Heeft u een vraag die niet zo lang kan
wachten, dan kunt u contact opnemen met een van mijn collega's van het
team Juridische Zaken via het telefoonnummer 0183-516100.

 

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Do.

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw Den Toom,

Bijgaand stuur ik u een brief inzake het door u ingediende Woo-verzoek.

Met vriendelijke groet,
Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning
Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 
 T: 0183-516216
www.gemeenteAltena.nl
 
Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: B.A. den Toom <[Woo #676 e-mail]>
Verzonden: zaterdag 28 mei 2022 13:17
Aan: Franck-Pouw, Raïne <[mailadres]>
Onderwerp: Re: zaak 2022-017558 verzoek informatie besluitvorming woningbouw voormalige gymzaal Vlietstraat

Geachte Franck-Pouw, Raïne,

Directe contactgegevens

B.A. den Toom

06-24745947

Voor wat betreft vaar 3 graag beide.

Hoogachtend,

B.A. den Toom

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Den Toom,

 

In vervolg op ons telefonisch onderhoud van hedenochtend stuur ik u
bijgaande brief. Ik verwijs u naar de inhoud hier van.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

Vanwege vakantie ben ik in de periode van 6 tot en met 31 juli 2022 niet
aanwezig.

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

1 bijlage

Geachte heer Den Toom,

 

Op 6 september jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Altena een besluit inzake de opheffing geheimhouding. Dit besluit
treft u bijgaand aan.

Zoals aangegeven in mijn brief van 29 juni jl. zullen wij u twee weken na
de besluitvorming door het College een besluit kunnen toezenden. U
ontvangt binnenkort van ons een besluit over de stukken die buiten dit
verzoek om geheimhouding vallen.

Met betrekking tot het besluit over de stukken die wel onder het besluit
opheffing geheimhouding vallen ontvangt u na afloop van de bezwarenperiode
(De 6 weken gaan in op de dag na de datum van de verzending van dit
besluit) nader bericht.

 

Ik vertrouw erop u hiermee, voor dit moment, voldoende geïnformeerd te
hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/

Gemeente Altena

Geachte heer Den Toom,

 

U ontvangt straks in een beveiligde mail van mij het besluit op uw
Woo-verzoek. Als u deze mail aanklikt wordt er een toegangscode naar uw
mobiele telefoonnummer, hiermee kunt u de mail openen.

 

Met vriendelijke groet,

Raïne Franck-Pouw
Gemeente Altena 
Coördinator Woo  |  Team Bestuursondersteuning

Sportlaan 170  |  4286 ET Almkerk
Postbus 5  |  4286 ZG Almkerk 

 T: 0183-516216

[1]www.gemeenteAltena.nl

 

Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.

 

 

References

Visible links
1. http://www.gemeentealtena.nl/