Bestemmingsplan Het Ertveld 1e Herziening, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 19 januari 1995, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 16 maart 1995

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Parcival Weijnen

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Graag ontvang ik van u het volgende document:

1) "Bestemmingsplan Het Ertveld 1e Herziening, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 19 januari 1995, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 16 maart 1995."

Het bestemmingsplan is kwijtgeraakt in zowel het stads- als het provinciale archief. Maar ik neem aan dat deze bij de afdeling ruimtelijke ordening nog aanwezig is. Ze zijn geraadpleegd bij: bij de voorbereiding van het bestemmingsplan "Geluidszone Bedrijventerrein De Rietvelden - Ertveld" en "Buitengebied gemeente 's-Hertogenbosch gemeentelijk plan" en onlangs bij de voorbereiding van "ontwerpbestemmingsplan Ertveldplas Noord."

Hoogachtend,

Parcival Weijnen