Bestemmingsplan Het Ertveld 1e Herziening, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 19 januari 1995, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 16 maart 1995

Parcival Weijnen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Parcival Weijnen

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Graag ontvang ik van u het volgende document:

1) "Bestemmingsplan Het Ertveld 1e Herziening, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 19 januari 1995, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 16 maart 1995."

Het bestemmingsplan is kwijtgeraakt in zowel het stads- als het provinciale archief. Maar ik neem aan dat deze bij de afdeling ruimtelijke ordening nog aanwezig is. Ze zijn geraadpleegd bij: bij de voorbereiding van het bestemmingsplan "Geluidszone Bedrijventerrein De Rietvelden - Ertveld" en "Buitengebied gemeente 's-Hertogenbosch gemeentelijk plan" en onlangs bij de voorbereiding van "ontwerpbestemmingsplan Ertveldplas Noord."

Hoogachtend,

Parcival Weijnen