Bestemmingsplannen Middelbuurtseweg en Smalle Zijde te Veenendaal

Ype Starreveld deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Veenendaal

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Veenendaal al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Veenendaal,

Als bewoner van Middelbuurtseweg 3-D, 3903LB te Veenendaal, verzoek ik u om:
1
Een kopie dan wel inzage van alle aangevraagde, ingediende en verleende vergunningen aan het bedrijf Strukton in de gemeente Veenendaal.
2
Een kopie danwel inzage van alle bestemmingsplannen die betrekking hebben op de terreinen die Strukton in de gemeente Veenendaal gebruikt.
3
Een kopie danwel inzage van alle andere voorwaarden en regels waaraan het bedrijf Strukton zich binnen de gemeente Veenendaal heeft te houden.
4
Een kopie danwel inzage van alle documenten, zoals bestemmingsplannen en aangevraagde, ingediende en verleende vergunningen die betrekking hebben op de volgende percelen in de gemeente Veenendaal:
E.971
E.1529
E.1363
E.497
E.432

Hoogachtend,

Y. Starreveld
Middelbuurtseweg 3-D
3903LB Veenendaal
e-mail: [email address]
Tel. 06 - 288 44 321