Bestemmingsplannen Middelbuurtseweg en Smalle Zijde te Veenendaal

Ype Starreveld deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Veenendaal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Veenendaal al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Veenendaal,

Als bewoner van Middelbuurtseweg 3-D, 3903LB te Veenendaal, verzoek ik u om:
1
Een kopie dan wel inzage van alle aangevraagde, ingediende en verleende vergunningen aan het bedrijf Strukton in de gemeente Veenendaal.
2
Een kopie danwel inzage van alle bestemmingsplannen die betrekking hebben op de terreinen die Strukton in de gemeente Veenendaal gebruikt.
3
Een kopie danwel inzage van alle andere voorwaarden en regels waaraan het bedrijf Strukton zich binnen de gemeente Veenendaal heeft te houden.
4
Een kopie danwel inzage van alle documenten, zoals bestemmingsplannen en aangevraagde, ingediende en verleende vergunningen die betrekking hebben op de volgende percelen in de gemeente Veenendaal:
E.971
E.1529
E.1363
E.497
E.432

Hoogachtend,

Y. Starreveld
Middelbuurtseweg 3-D
3903LB Veenendaal
e-mail: [email address]
Tel. 06 - 288 44 321