Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Alex bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Bewoning en herontwikkeling Van Renesselaan

Alex deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Zeist

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het wachten is nu op Alex om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Zeist,

Als inwoner van Zeist en betrokken stadsgenoot wil ik u vriendelijk verzoeken mij de hieronder beschreven documenten toe te sturen in het kader van de wet openbaar bestuur/wet open overheid.

Van Renesselaan 30A–3 (3703AJ) te Zeist

Eerdere bewoning:

- inzage in de “Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure, Van Renesselaan 30A-3 te Zeist, gemeentelijk monument en planologisch strijdig gebruik” 2 mei 2019, Kenmerk: OV20190047
- alle (mail)communicatie en gemaakte afspraken tussen de Gemeente Zeist en Camelot wat betreft bewoning tussen 2018-2021
- inzage in documenten wat betreft de beëindiging anti-kraak bewoning in 2021 door Camelot

Huidige bewoning / herontwikkeling:

- plannen Vrije School verbouwing en/of niewbouw aan/van de Van Renesselaan 30A–1 en Van Renesselaan 30A–3: architect, bouwtekeningen, bouwplannen
- alle documenten die wijzen op vooronderzoek dan wel voorbereiding van de sloop en/of herontwikkeling zoals asbest(inventarisatie), bodemverontreiniging en/of -sanering, voorbereiding of resultaten van de ecologische (flora en fauna) quickscan
- notulen van de raadsvergaderingen van de Gemeente Zeist tussen 4 juli 2022 en 14 september 2022 betreffende de kraak, bewoning, en bruikleenovereenkomst met huidige bewoners
- alle (mail)communicatie en gemaakte afspraken tussen de Gemeente Zeist en Ad Hoc wat betreft een bruikleenovereenkomst voor de huidige bewoners

Als bovengenoemde documenten voor (nog) niet beschikbaar zijn, dan hoor ik dat graag. Het is voor mij van groot belang deze stukken spoedig te ontvangen, het liefst binnen 4 weken. Mochten er kosten verbonden zijn aan het opvragen en/of maken van kopieën, dan hoor ik het graag.

Vriendelijke groet,

Alex
0687476151

Gemeente Zeist

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Antwoorden naar de afzender
van dit bericht worden niet verwerkt.

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

 

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht aan de gemeente Zeist.

U ontvangt zo spoedig mogelijk maar binnen 5 werkdagen een inhoudelijk
antwoord op uw vraag. Als dat niet mogelijk is, dan ontvangt u binnen vijf
werkdagen een bericht waarin wij aangeven op welke termijn u antwoord mag
verwachten.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. Christine (E.M.) de Bruijn,

Teammanager Publiekszaken

 

Gemeente Zeist

Bezoekadres: Het Rond 1

De gemeente Zeist werkt uitsluitend op afspraak. Meer informatie:
[1]www.zeist.nl/contact

Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist

Telefoon: 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 )

Website: [2]www.zeist.nl 

 

 

References

Visible links
1. http://www.zeist.nl/contact
2. http://www.zeist.nl/

Gemeente Zeist

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Wij hebben uw Woo-verzoek in ons systeem geregistreerd onder het zaaknummer 48559 en doorgestuurd naar de Woo-coördinator. De Woo-coördinator stuurt u een aparte ontvangstbevestiging.

Ik vertrouw erop dat u hiermee voldoende informatie heeft.

Met vriendelijke groet,

Ton de Bruin | Klantregisseur | Gemeente Zeist
Werkzaam op: Ma-woe-do-vrij
Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist
Bellen met gemeente Zeist kan op werkdagen van 09:00 -13:00 uur via 14 030

De gemeente Zeist werkt uitsluitend op afspraak. Plan zelf uw afspraak in via www.zeist.nl/contact.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Alex bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.