Bezwaar skaeve huse

Theo Reintjens deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Maastricht

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Maastricht al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Maastricht,

Graag wil ik antwoord op de volgende vragen:

* Wie voert de regie uit bij het Skaeve Huse project?
* Op basis van welke wetten is de gemeente verplicht om zwervers een vaste verblijfplaats te
bieden?
* Waarom is er vervolgens gekozen voor het Skaeve Huse project en niet voor een ander
project?
* Welke alternatieve locaties heeft de gemeente onderzocht?
* Waarom zijn deze locaties afgevallen?
* Wanneer was de start van de besprekingen van dit project en wie heeft hierbij
deelgenomen?
* Graag correspondentie gemeente/ontwikkelaar.
* Zijn er termijnen voor bezwaar geweest.
* Alle informatie betreffende bestemming plan aanpassing.
* Alle informatie betreffende Burgemeester, wethouders en ambtenaren betreffende dit
project.
* Alle Correspondentie betreffende vergunningen.

Deze vragen worden in het nieuwe WOB verzoek gesteld. Tevens waarom er pas op 30 januari op ons WOB verzoek van 09 september 2021 nr.. 2021.2561 wordt gereageerd, ruimschoots na de wettelijke termijn van antwoorden?

Hoogachtend,

Theo Reintjens