Bomenregister gemeente Enschede

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Enschede al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Enschede,

Voor onderzoeksdoeleinden heeft de gemeente Enschede mij medio 2021 beschikbaar gesteld: Plantwijs, leidraad beplantingskeuze (2015). De literatuurstudie inzake Hoofdstuk 4.1. Bomen (pp. 20-24) is toegezonden aan dr. ir. J.A. Hiemstra, senior onderzoeker bomen en stedelijk groen, Wageningen Plant Research (WUR/PPO). Om een empirisch vervolg te kunnen geven aan de literatuurstudie verzoek ik u middels dit Woo-verzoek om het bomenregister van de gemeente Enschede. Het bomenregister ofwel de administratie/inventaris van alle bomen van de gemeente Enschede is de enige bron inzake de Latijnse nomenclatuur en locaties (straatnamen) van het bomenbestand van de gemeente Enschede. De gegevens zijn onontbeerlijk voor empirisch onderzoek.

Aangezien het bomenregister uit niet persoonsgebonden, anonieme, openbare informatie bestaat, zie ik de lijst met Latijnse nomenclatuur inclusief de locaties van elle bomen in eigendom en/of beheer van de gemeente Enschede met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Karin Vaneker