Bomenregister gemeente Enschede

Karin Vaneker deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Enschede

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Enschede al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Enschede,

Voor onderzoeksdoeleinden heeft de gemeente Enschede mij medio 2021 beschikbaar gesteld: Plantwijs, leidraad beplantingskeuze (2015). De literatuurstudie inzake Hoofdstuk 4.1. Bomen (pp. 20-24) is toegezonden aan dr. ir. J.A. Hiemstra, senior onderzoeker bomen en stedelijk groen, Wageningen Plant Research (WUR/PPO). Om een empirisch vervolg te kunnen geven aan de literatuurstudie verzoek ik u middels dit Woo-verzoek om het bomenregister van de gemeente Enschede. Het bomenregister ofwel de administratie/inventaris van alle bomen van de gemeente Enschede is de enige bron inzake de Latijnse nomenclatuur en locaties (straatnamen) van het bomenbestand van de gemeente Enschede. De gegevens zijn onontbeerlijk voor empirisch onderzoek.

Aangezien het bomenregister uit niet persoonsgebonden, anonieme, openbare informatie bestaat, zie ik de lijst met Latijnse nomenclatuur inclusief de locaties van elle bomen in eigendom en/of beheer van de gemeente Enschede met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Karin Vaneker

Geachte Gemeente Enschede,

Bij deze stel ik de gemeente Enschede in gebreke wegens het uitblijven van een besluit op mijn Woo-verzoek 'Bomenregister gemeente Enschede' van 29 juli 2022 en geef ik de gemeente Enschede twee weken om alsnog het besluit te nemen.

Een volledig overzicht van mijn Woo-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://www.woo-knop.nl/request/bomenregi...

Hoogachtend,

Karin Vaneker

Gemeente Enschede

6 bijlagen

Beste lezer,

                                                                                        

Dank u wel voor uw bericht. Wij hebben het ontvangen. En behandelen uw
mail.

Goed om te weten: dit is een automatisch bericht. Hierop kunt u niet
reageren.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Medewerker Postregistratie

 

 
e [Gemeente Enschede vraag e-mailadres]

w [1]www.enschede.nl

Postbus 20 7500 AA Enschede

 

[2][IMG]  [3][IMG]  [4][IMG]  [5][IMG] 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.enschede.nl/
2. https://www.facebook.com/gemeenteenschede
3. https://twitter.com/Gem_Enschede
4. https://www.linkedin.com/company/gemeent...
5. https://www.instagram.com/gemeente_ensch...

Gemeente Enschede

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij bevestigen wij dat uw mail aan de Gemeente Enschede in goede orde
ontvangen is.

Dit is een geautomatiseerd bericht. Op dit bericht kunt u niet reageren.

 

Let op: heeft u zojuist bewijsstukken die horen bij uw bijstandsaanvraag,
aanvraag bijzondere bijstand of voor de inkomstenverrekening aan ons
gemaild?

Wist u dat u deze ook zelf eenvoudig in Mijn loket kunt uploaden?

Na het inloggen met DigiD kunt u de documenten toevoegen aan uw
openstaande zaak.

Wij hebben dan de stukken direct op de juiste plek en hierdoor wordt het
afhandelen van uw aanvraag een stuk makkelijker en sneller.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Enschede