Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Ans van Balveren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Bouwplannen SV Ruwaard

Ans van Balveren deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Oss

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Wij verwachten dat Ans van Balveren het recente antwoord leest en de status aanpast.

Ans van Balveren

Geachte Gemeente Oss,
Alle notities betreffende bouwplannen van voormalig voetbalveld ten zuidoosten van Bergsche Hoevepad te Oss (voormalig sportterrein SV Ruwaard)

Hoogachtend,

A. van der Heijden

Gemeente Oss

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zorgen ervoor dat deze op de goede afdeling terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oss

 

Wilt u meer weten over de gemeente Oss? Kijk dan op www.Oss.nl<http://www.oss.nl//ohttp://www.oss.nl/>

Wij zijn trots op Oss en laten dat graag zien!

www.datisoss.nl<http://www.datisoss.nl//ohttp://www.dati...>

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij zit.

Gemeente Oss

1 bijlage

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaande informeren wij u over het niet openstaan voor de digitale weg
voor het indienen van een Wob-verzoek. In de bijlage kunt u lezen op welke
wijze u een Wob-verzoek kunt indienen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oss

 

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of
naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij
zit.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Ans van Balveren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.