bouwvergunning Pastoor Verhoevenstraat 9-9A ‘s-Hertogenbosch

R.H. Boekelman deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, ik heb vernomen dat er een bouwvergunning voor meerdere woningen is aangevraagd voor het gebied achter mijn woning aan de Pastoor Verhoevenstraat 7 te 5236 AZ ‘s-Hertogenbosch. Het gaat naar ik meen om het perceel behorende bij de woning van mijn buren aan de Pastoor Verhoevenstraat 9 en/of 9A te ‘s-Hertogenbosch. Met een beroep op de Wob wil ik graag afschriften of fotokopieën ontvangen van alle relevante stukken, eventuele bijbehorende stukken en eventuele (tussen) beslissingen van de gemeente betreffende vorenbedoelde vergunningsaanvraag en daarmee samenhangende kwesties.

Hoogachtend,

R.H. Boekelman
Pastoor Verhoevenstraat 7 te 5236 AZ ‘s-Hertogenbosch,

Gemeente s-Hertogenbosch

 

Van: Erik Engelsma
Verzonden: donderdag 7 april 2022 16:59
Aan: [Wob #661 e-mail]
Onderwerp: Wob-verzoek Pastoor Verhoevenstraat

 

Geachte heer Boekelman,

 

U heeft een Wob-verzoek ingediend met betrekking tot een aanvraag
bouwvergunning voor het perceel Pastoor Verhoevenstraat 9-9A.

 

Er is geen aanvraag bouwvergunning (omgevingsvergunning) ingediend dus ik
kan u geen stukken toezenden. Omdat u een formeel verzoek heeft ingediend
moet op dat verzoek eigenlijk een besluit worden genomen. Dat zou ik
willen vermijden. Wilt u daarom uw verzoek schriftelijk intrekken? Wilt u
echt een formeel besluit dan maak ik dat natuurlijk.

 

Met vriendelijke groet,

 

Erik Engelsma

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Dit bericht is alleen voor de geadresseerde. Hebt u dit bericht onterecht
ontvangen? Laat u dit dan weten aan de afzender. Verwijdert u het bericht
dan ook uit uw postbus. De gemeente 's-Hertogenbosch is zo zorgvuldig
mogelijk bij het voorkomen van virussen. U dient zelf te controleren of er
geen virussen in de bijlage(n) zitten.
Gemeente 's-Hertogenbosch: [1]https://www.s-hertogenbosch.nl
E-mail disclaimer: [2]https://www.s-hertogenbosch.nl/emaildisc...

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. https://www.s-hertogenbosch.nl/
2. https://www.s-hertogenbosch.nl/emaildisc...

Gemeente s-Hertogenbosch

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via
FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken.
Let op! De bestanden blijven 30 dagen beschikbaar na het verzenden van de
mail, u dient ze dus binnen deze 30 dagen te downloaden.
[1]https://bestanden.s-hertogenbosch.nl/Fil... #661 e-mail]&pw=yvnnEj8wWGf35bV

De tekst tussen aanhalingstekens tonen