briefwisseling gemeente Haarlemmermeer en Bouwinvest inzake beglazing balkons.

P. Reus deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Haarlemmermeer

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De overheidsinstantie heeft om verduidelijking gevraagd. Als je P. Reus bent, gelieve Log in om een follow-up bericht te sturen.

Geachte Gemeente Haarlemmermeer,

Graag ontvang ik als bewoner de volledige correspondentie inzake de afwijzing van de balkonbeglazing van het pand Hof van Pampus 125-271 te Hoofddorp en de daaropvolgende briefwisseling.
De stukken ontvang ik graag digitaal.

Hoogachtend,
P. Reus

Gemeente Haarlemmermeer

Geachte heer, mevrouw,

 

Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Haarlemmermeer

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Haarlemmermeer

1 bijlage

Geachte heer of mevrouw Reus,

 

U heeft een Woo verzoek ingediend, maar het is ons niet duidelijk welke
informatie u exact wenst te ontvangen. U heeft het over een afwijzing van
de balkonbeglazing, maar er is door ons geen besluit daaromtrent genomen.

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn het telefoonnummer waarop u overdag te
bereiken bent aan mij door te geven? Dan kunnen we telefonisch even
afstemmen wat u precies zoekt/bedoelt.

 

Alvast dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

Claudia Bakkum

Beleidsadviseur

 

 

Gemeente Haarlemmermeer

Cluster Veiligheid

Team Advies

Postbus 250

2130 AG  Hoofddorp

Tel.: 0900 1852 (woensdag afwezig)

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen