communicatie inzake de besluitvorming rondom rondweg Elhorst Vloedbelt

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Borne,

Vriendelijk verzoeken wij u om alle correspondentie en interne communicatie inclusief email en whatsapp inzake besluiten, rapportages, overleggen, notulen en alle overige terzake doende stukken en alle correspondentie van de Provincie Overijssel, de gemeente Almelo en de gemeente Borne, waar ook email en whatsapp gesprekken toe behoren, inzake de Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne, aan ons te sturen.

Hoogachtend,

René Nollen,
vz Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

Gemeente Borne

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw e-mail ontvangen.
Uw bericht zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden.
Indien wij uw e-mail als formele post beschouwen, ontvangt u nog een
officiële ontvangstbevestiging.
Dit bericht is automatisch gegenereerd. Reacties op dit bericht worden
niet gelezen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Borne
Postbus 200
7620 AE  Borne
Telefoon algemeen: 14-074
Website: [1]www.borne.nl

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

1 bijlage

Geachte heer Nollen,

 

Wij hebben uw Wob-verzoek op 15 november 2021 ontvangen en geregistreerd
onder zaaknummer Z21004805.

 

Op grond van artikel 6 lid 1 Wob dienen wij uiterlijk binnen vier weken op
uw verzoek te beslissen.

 

Gelet op de omvang en gecompliceerdheid van uw verzoek hebben we deze
beslistermijn met ten hoogste vier weken verdaagd.

 

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

Beste Petra Tangena en René Nollen,

Ik wil graag telefonisch contact opnemen met René Nollen.

Zou ik zijn telefoonnummer mogen ontvangen?

Alvast bedankt.

Hartelijke groeten,

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team Bedrijfsvoering gemeente Borne
Postbus 200, 7620 AE Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
 (074) 26 58 624 | 06 1889 95 41
 [mailadres] | www.borne.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Petra Tangena [mailto:[Wob #610 e-mail]]
Verzonden: maandag 15 november 2021 14:55
Aan: Info - Gemeente Borne < [Gemeente Borne vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake communicatie inzake de besluitvorming rondom rondweg Elhorst Vloedbelt

Geachte Gemeente Borne,

Vriendelijk verzoeken wij u om alle correspondentie en interne communicatie inclusief email en whatsapp inzake besluiten, rapportages, overleggen, notulen en alle overige terzake doende stukken en alle correspondentie van de Provincie Overijssel, de gemeente Almelo en de gemeente Borne, waar ook email en whatsapp gesprekken toe behoren, inzake de Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne, aan ons te sturen.

Hoogachtend,

René Nollen,

vz Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[Wob #610 e-mail]

Is [Gemeente Borne vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Borne? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:

https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

Gemeente Borne

Beste Petra Tangena, René Nollen en Herma Bakkers,

Ik vernam van Marjan Kruizinga van de provincie Overijssel dat u haar namens de St. Dorpsbelangen Bornerbroek hebt bericht, dat u het bij de provincie Overijssel ingediende Wob verzoek t/m 15 december 2021 on hold wil zetten, de datum dat er beslist wordt of er een Provinciaal Inpassingsplan plaats vindt betreffende de Vloetbeltverbinding. En dat u daarna binnen 8 weken de gevraagde informatie vanaf 2011 verwacht.

Kan ik er van uitgaan, dat dit ook geldt voor het soortgelijke Wob-verzoek dat u bij de gemeente Borne heeft ingediend?

Voor de volledigheid en om geen verkeerde verwachtingen te wekken wijs ik u nog op het volgende.

De door u gevraagde informatie bevat wellicht gegevens die betrekking hebben op belanghebbenden die mogelijk bezwaren hebben tegen openbaarmaking van die informatie.

Voordat op uw Wob-verzoeken wordt beslist, hebben wij op grond van artikel 6 lid 3 Wob in samenhang met artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht de wettelijke verplichting om hen te verzoeken hun zienswijzen omtrent openbaarmaking van de hen betreffende informatie aan ons kenbaar te maken.

Tot het moment waarop wij die zienswijzen hebben ontvangen, wordt de termijn voor het geven van de beslissingen op de Wob-verzoeken opgeschort.

Dit zou kunnen betekenen dat wij de door u genoemde termijn van 8 weken moeten overschrijden.

Hartelijke groeten,

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team Bedrijfsvoering gemeente Borne
Postbus 200, 7620 AE Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
 (074) 26 58 624 | 06 1889 95 41
 [mailadres] | www.borne.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Gerard Annink
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 12:20
Aan: 'Petra Tangena' <[Wob #610 e-mail]>
Onderwerp: [21uit10723] [21uit10721] RE: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake communicatie inzake de besluitvorming rondom rondweg Elhorst Vloedbelt

Beste Petra Tangena en René Nollen,

Ik wil graag telefonisch contact opnemen met René Nollen.

Zou ik zijn telefoonnummer mogen ontvangen?

Alvast bedankt.

Hartelijke groeten,

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team Bedrijfsvoering gemeente Borne Postbus 200, 7620 AE Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne  (074) 26 58 624 | 06 1889 95 41  [mailadres] | www.borne.nl Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Petra Tangena [mailto:[Wob #610 e-mail]]
Verzonden: maandag 15 november 2021 14:55
Aan: Info - Gemeente Borne < [Gemeente Borne vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake communicatie inzake de besluitvorming rondom rondweg Elhorst Vloedbelt

Geachte Gemeente Borne,

Vriendelijk verzoeken wij u om alle correspondentie en interne communicatie inclusief email en whatsapp inzake besluiten, rapportages, overleggen, notulen en alle overige terzake doende stukken en alle correspondentie van de Provincie Overijssel, de gemeente Almelo en de gemeente Borne, waar ook email en whatsapp gesprekken toe behoren, inzake de Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne, aan ons te sturen.

Hoogachtend,

René Nollen,

vz Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[Wob #610 e-mail]

Is [Gemeente Borne vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Borne? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:

https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

 Geachte heer Annink,
Namens St. Dorpsbelangen Bornerbroek bericht ik u hierbij dat het bij u
ingediende Wob verzoek, net zoals bij de Provincie, t/m 15 december on
hold kan worden gezet. 
Tevens verwachten wij de gevraagde informatie, vanaf 2011, 8 weken na 15
december waarbij we er vanuit gaan dat u zich houdt aan de eisen gesteld
in de Wob en in de Awb.
We vertrouwen op de medewerking van de gemeente Borne.
Met vriendelijke groet,
Rene Nollen (vz) 
Herma Bakker
St. Dorpsbelangen Bornerbroek
Op di 30 nov. 2021 om 14:14 schreef Gerard Annink <[1][mailadres]>

Beste Petra Tangena, René Nollen en Herma Bakkers,

Ik vernam van Marjan Kruizinga van de provincie Overijssel dat u haar
namens de St. Dorpsbelangen Bornerbroek hebt bericht, dat u het bij de
provincie Overijssel ingediende Wob verzoek t/m 15 december 2021 on hold
wil zetten, de datum dat er beslist wordt of er een Provinciaal
Inpassingsplan plaats vindt betreffende  de Vloetbeltverbinding. En dat
u daarna binnen 8 weken de gevraagde informatie vanaf 2011 verwacht.

Kan ik er van uitgaan, dat dit ook geldt voor het soortgelijke
Wob-verzoek dat u bij de gemeente Borne heeft ingediend?

Voor de volledigheid en om geen verkeerde verwachtingen te wekken wijs
ik u nog op het volgende.

De door u gevraagde informatie bevat wellicht gegevens die betrekking
hebben op belanghebbenden die mogelijk bezwaren hebben tegen
openbaarmaking van die informatie.

Voordat op uw Wob-verzoeken wordt beslist, hebben wij op grond van
artikel 6 lid 3 Wob in samenhang met artikel 4:8 Algemene wet
bestuursrecht de wettelijke verplichting om hen te verzoeken hun
zienswijzen omtrent openbaarmaking van de hen betreffende informatie aan
ons kenbaar te maken.

Tot het moment waarop wij die zienswijzen hebben ontvangen, wordt de
termijn voor het geven van de beslissingen op de Wob-verzoeken
opgeschort.

Dit zou kunnen betekenen dat wij de door u genoemde termijn van 8 weken
moeten overschrijden.

Hartelijke groeten,

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne
Postbus 200, 7620 AE  Borne | [2]Rheineplein 1, 7622 DG Borne
 (074) 26 58 624 | 06 1889 95 41
 [3][mailadres] | [4]www.borne.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te
printen?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Gerard Annink
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 12:20
Aan: 'Petra Tangena' <[5][Wob #610 e-mail]>
Onderwerp: [21uit10723] [21uit10721] RE: Openbaarheid van bestuur
Wob-verzoek inzake communicatie inzake de besluitvorming rondom rondweg
Elhorst Vloedbelt

Beste Petra Tangena en René Nollen,

Ik wil graag telefonisch contact opnemen met René Nollen.

Zou ik zijn telefoonnummer mogen ontvangen?

Alvast bedankt.

Hartelijke groeten,

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne Postbus 200, 7620 AE  Borne
| [6]Rheineplein 1, 7622 DG Borne  (074) 26 58 624 | 06 1889 95 41 
[7][mailadres] | [8]www.borne.nl Aanwezig op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag

houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te
printen?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Petra Tangena [mailto:[9][Wob #610 e-mail]]
Verzonden: maandag 15 november 2021 14:55
Aan: Info - Gemeente Borne <[10] [Gemeente Borne vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake communicatie
inzake de besluitvorming rondom rondweg Elhorst Vloedbelt

Geachte Gemeente Borne,

Vriendelijk verzoeken wij u om alle correspondentie en interne
communicatie  inclusief email en whatsapp inzake besluiten, rapportages,
overleggen, notulen en alle overige terzake doende stukken  en alle
correspondentie van de Provincie Overijssel, de gemeente Almelo en de
gemeente Borne, waar ook email en whatsapp gesprekken toe behoren,
inzake de Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne, aan ons te sturen.

Hoogachtend,

René Nollen,

vz Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[11][Wob #610 e-mail]

Is [12] [Gemeente Borne vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van
bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Borne? Als dat het geval is, gelieve
ons dan te contacteren via dit formulier:

[13]https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

[14]https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij
deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie
vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en
de afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. https://www.google.com/maps/search/Rhein...
3. mailto:[mailadres]
4. http://www.borne.nl/
5. mailto:[Wob #610 e-mail]
6. https://www.google.com/maps/search/Rhein...
7. mailto:[mailadres]
8. http://www.borne.nl/
9. mailto:[Wob #610 e-mail]
10. mailto: [Gemeente Borne vraag e-mailadres]
11. mailto:[Wob #610 e-mail]
12. mailto: [Gemeente Borne vraag e-mailadres]
13. https://www.wob-knop.nl/change_request/n...
14. https://www.wob-knop.nl/help/officers

Gemeente Borne

1 bijlage

Beste Petra Tangena en René Nollen,

 

We zijn bezig met het verzamelen van de door u gevraagde documenten.

 

Mijn vraag is op welke wijze u de documenten wilt ontvangen.

 

Wilt u ze fysiek of digitaal ontvangen?

 

Neem bij vragen gerust contact met mij op.

 

Alvast bedankt.

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

1 bijlage

Beste René Nollen en Petra Tangena,

 

Ik heb jullie afgelopen maandag een mail gestuurd omdat ik graag van
jullie zou willen weten hoe jullie de documenten m.b.t. jullie Wob-verzoek
willen ontvangen.

 

Is dat fysiek of digitaal?

 

Alvast bedankt.

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

1 bijlage

Beste stichting,

 

Per e-mail 30 november 2021 heeft u er mee ingestemd dat de afhandeling
van uw Wob-verzoek t/m 15 december 2021 on hold werd gezet. Op die datum
zouden namelijk provinciale staten beslissen over het provinciale
inpassingsplan m.b.t. de Vloedbeltverbinding.

 

Afgesproken is dat binnen 8 weken na 15 december 2021 op het verzoek zou
worden beslist.

 

Deze 8 weken zijn eergisteren verstreken.

 

Het is ons helaas niet gelukt om deze afspraak na te komen.

 

We hebben weliswaar alle gevraagde documenten verzameld, maar de
hoeveelheid documenten is dusdanig groot dat de inventarisatie en
verwerking ervan meer tijd vraagt.

 

In de collegevergadering van 8 maart a.s. zal het college een beslissing
op uw verzoek nemen en zullen de documenten aan u worden verstrekt.

 

Wij vinden het vervelend dat de documenten niet eerder aan u kunnen worden
verstrekt, maar de zorgvuldigheid staat bij ons voorop.

 

Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

 

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

10 bijlagen

Beste stichting,

 

Het college heeft vandaag een beslissing genomen op het Wob-verzoek.

 

Deze beslissing treft u bijgaand aan evenals de gevraagde documenten.

 

In verband met de omvang van de documenten stuur ik ze in delen op.

 

Graag hoor ik of de mails en de documenten goed zijn aangekomen.

 

Alvast bedankt.

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

8 bijlagen

 

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

5 bijlagen

 

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

7 bijlagen

 

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

6 bijlagen

 

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/

Gemeente Borne

2 bijlagen

Beste stichting,

 

Bijgaand nog de samenvatting van de documenten van het Wob-verzoek. Die
was ik gisteren vergeten toe te sturen.  

 

 

Hartelijke groeten,

 

 

mr. G.J.M. (Gerard) Annink |senior juridisch beleidsadviseur|Team
Bedrijfsvoering gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne
' (074) 26 58 624 | '06 1889 95 41

œ [1][mailadres] |ü [2]www.borne.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

 

[3]Borne | Duurzame Huizen Route

 

P houd rekening met het milieu - is het echt nodig deze email te printen?

 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit
bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de
afzender te informeren. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit
bericht zonder toestemming van Gemeente Borne is niet toegestaan.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.borne.nl/
http://www.borne.nl/